სტრუქტურა დებულება

ირინა ლომია (კომიტეტის აპარატის უფროსი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281315

ოთახი (თბილისი): C-510

ქართლოს ეზუგბაია (მთავარი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281614

ოთახი (თბილისი): C-505

თეონა მდივანი (მთავარი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281673

ოთახი (თბილისი): C-507

ნაირა ყირიმლიშვილი (მთავარი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281614

ოთახი (თბილისი): C-504

ლევან ქისტაური (კომიტეტის თავმჯდომარის თანაშემწე)

☎ (თბილისი): (+99532)2281703

ოთახი (თბილისი): C-508

ნათია არჩვაძე (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281608

ოთახი (თბილისი): C-511

რაული გოგსაძე (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281672

ოთახი (თბილისი): C-506

გულისა გუგუშვილი (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281608

ოთახი (თბილისი): C-511

ტარიელ ნადიბაიძე (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281674

ოთახი (თბილისი): C-509

რუსუდან ჩუგუაშვილი (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281608

ოთახი (თბილისი): C-511

ნინო ცაბაშვილი (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281608

ოთახი (თბილისი): C-511

ეკატერინე ზარქუა (უფროსი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281510

ოთახი (თბილისი): C-515

მაკა მაზაშვილი (უფროსი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281672

ოთახი (თბილისი): C-506

იოსებ არჩვაძე (შტატგარეშე მოსამსახურე)

☎ (თბილისი): (+99532)2281614

ოთახი (თბილისი): C-503

ირმა ებრალიძე (შტატგარეშე მოსამსახურე)

ავთანდილ ჩუთლაშვილი (შტატგარეშე მოსამსახურე)