სტრუქტურა დებულება

ირინა ლომია (კომიტეტის აპარატის უფროსი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289039

☎ (თბილისი): (+99532)2281315

ოთახი (ქუთაისი): B-103

ოთახი (თბილისი): C-510

თეონა მდივანი (მთავარი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289039

☎ (თბილისი): (+99532)2281673

ოთახი (ქუთაისი): B-103

ოთახი (თბილისი): C-507

ნაირა ყირიმლიშვილი (მთავარი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289039

☎ (თბილისი): (+99532)2281614

ოთახი (ქუთაისი): B-103

ოთახი (თბილისი): C-503

ლევან ქისტაური (კომიტეტის თავმჯდომარის თანაშემწე)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289137

☎ (თბილისი): (+99532)2281703

ოთახი (ქუთაისი): B-103

ოთახი (თბილისი): C-508

ნათია არჩვაძე (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289039

☎ (თბილისი): (+99532)2281608

ოთახი (ქუთაისი): B-103

ოთახი (თბილისი): C-511

რაული გოგსაძე (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289039

☎ (თბილისი): (+99532)2281672

ოთახი (ქუთაისი): B-105

ოთახი (თბილისი): C-506

გულისა გუგუშვილი (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289039

☎ (თბილისი): (+99532)2281608

ოთახი (ქუთაისი): B-103

ოთახი (თბილისი): C-511

ქართლოს ეზუგბაია (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289137

☎ (თბილისი): (+99532)2281614

ოთახი (ქუთაისი): C-103

ოთახი (თბილისი): C-503

ტარიელ ნადიბაიძე (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289039

☎ (თბილისი): (+99532)2281674

ოთახი (ქუთაისი): B-103

ოთახი (თბილისი): C-509

ლაშა პიტნავა (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289039

☎ (თბილისი): (+99532)2281672

ოთახი (ქუთაისი): B-103

ოთახი (თბილისი): C-506

რუსუდან ჩუგუაშვილი (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289137

☎ (თბილისი): (+99532)2281608

ოთახი (ქუთაისი): B-104

ოთახი (თბილისი): C-511

ნინო ცაბაშვილი (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289039

☎ (თბილისი): (+99532)2281608

ოთახი (ქუთაისი): B-103

ოთახი (თბილისი): C-511

მაკა მაზაშვილი (უფროსი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289137

☎ (თბილისი): (+99532)2281672

ოთახი (ქუთაისი): C-104

ოთახი (თბილისი): C-506

იოსებ არჩვაძე (შტატგარეშე მოსამსახურე)

☎ (თბილისი): (+99532)2281614

ოთახი (თბილისი): C-503

ბელა ნოზაძე (შტატგარეშე მოსამსახურე)

ავთანდილ ჩუთლაშვილი (შტატგარეშე მოსამსახურე)