სტრუქტურა დებულება

ნიკოლოზ ხატიაშვილი (კომიტეტის აპარატის უფროსი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281311

ოთახი (თბილისი): C-435

ელენე ყალაბეგიშვილი (მთავარი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281629

ოთახი (თბილისი): C-431

თამთა მარღიშვილი (კომიტეტის თავმჯდომარის თანაშემწე)

ნანა კვირცხალია (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281629

ოთახი (თბილისი): C-431

ნათია მამაცაშვილი (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281707

ოთახი (თბილისი): C-435

ლია მამულაშვილი (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281754

ოთახი (თბილისი): C-432

ხათუნა საყვარელიძე (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281707

ოთახი (თბილისი): C-435

ნინო აფხაზავა (უფროსი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281518

ოთახი (თბილისი): C-422

სალომე ჯანიაშვილი (უფროსი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281631

ოთახი (თბილისი): C-415

კახი ქენქაძე (შტატგარეშე მოსამსახურე)