სტრუქტურა

არჩილ გორდულაძე (საპარლამენტო უმრავლესობის აპარატის თანამშრომელი)

ოთახი (თბილისი): A-107

მანანა კალანდაძე (საპარლამენტო უმრავლესობის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281312

ოთახი (თბილისი): A-103

ნინო მარუაშვილი (საპარლამენტო უმრავლესობის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281312

ოთახი (თბილისი): A-103

რატი ნატროშვილი (საპარლამენტო უმრავლესობის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281137

ოთახი (თბილისი): A-212

კახაბერ სურმავა (საპარლამენტო უმრავლესობის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281724

ოთახი (თბილისი): C-104