სტრუქტურა

ანი დავლაშელიძე (საპარლამენტო უმრავლესობის აპარატის თანამშრომელი)

იზაბელა ტატიშვილი (საპარლამენტო უმრავლესობის აპარატის თანამშრომელი)

ნინო ტყეშელაშვილი (საპარლამენტო უმრავლესობის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281386

ოთახი (თბილისი): A-406

ნატო ღუდუშაური (საპარლამენტო უმრავლესობის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289202

☎ (თბილისი): (+99532)2281396

ოთახი (ქუთაისი): C-505

ოთახი (თბილისი): A-405

სოფია ჩხაიძე (საპარლამენტო უმრავლესობის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289202

☎ (თბილისი): (+99532)2281396

ოთახი (ქუთაისი): C-505

ოთახი (თბილისი): A-406

თამთა ჯახუა (საპარლამენტო უმრავლესობის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289202

☎ (თბილისი): (+99532)2281387

ოთახი (ქუთაისი): C-505

ოთახი (თბილისი): A-405