სტრუქტურა

ანი დავლაშელიძე (საპარლამენტო უმრავლესობის აპარატის თანამშრომელი)

გელა ზოზიაშვილი (საპარლამენტო უმრავლესობის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281765

ოთახი (თბილისი): C-118-122

ქეთევან ნავერიანი (საპარლამენტო უმრავლესობის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281134

ოთახი (თბილისი): A-109

ნატო ღუდუშაური (საპარლამენტო უმრავლესობის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289202

☎ (თბილისი): (+99532)2281396

ოთახი (ქუთაისი): C-505

ოთახი (თბილისი): A-405

თეა ჯალიაშვილი (საპარლამენტო უმრავლესობის აპარატის თანამშრომელი)