სტრუქტურა

მარიამი გარიშვილი (საპარლამენტო უმრავლესობის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289202

☎ (თბილისი): (+99532)2281396

ოთახი (ქუთაისი): C-505

ოთახი (თბილისი): A-406

სოფიკო დეკანოსიძე (საპარლამენტო უმრავლესობის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289202

☎ (თბილისი): (+99532)2281529

ოთახი (ქუთაისი): C-406

ოთახი (თბილისი): A-406

მარიკა ნიჟარაძე (საპარლამენტო უმრავლესობის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289202

☎ (თბილისი): (+99532)2281386

ოთახი (ქუთაისი): C-505

ოთახი (თბილისი): A-406

თეონა სტაჟაძე (საპარლამენტო უმრავლესობის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289202

☎ (თბილისი): (+99532)2281396

ოთახი (ქუთაისი): C-505

ოთახი (თბილისი): A-405

ნინო ტყეშელაშვილი (საპარლამენტო უმრავლესობის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281386

ოთახი (თბილისი): A-406

სოფია ჩხაიძე (საპარლამენტო უმრავლესობის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289202

☎ (თბილისი): (+99532)2281396

ოთახი (ქუთაისი): C-505

ოთახი (თბილისი): A-406

დეა ჯიქია (საპარლამენტო უმრავლესობის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289202

☎ (თბილისი): (+99532)2281387

ოთახი (ქუთაისი): C-505

ოთახი (თბილისი): A-405