სტრუქტურა

ჯემალი ბიბილეიშვილი (კომისიის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289196

☎ (თბილისი): (+99532)2281698

ოთახი (ქუთაისი): C-124

ოთახი (თბილისი): C-118-122

მაია გელანტია (კომისიის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289196

☎ (თბილისი): (+99532)2281720

ოთახი (ქუთაისი): C-124

ოთახი (თბილისი): C-116

გოგა გოგაძე (კომისიის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289196

☎ (თბილისი): (+99532)2281698

ოთახი (ქუთაისი): C-124

ოთახი (თბილისი): C-118-122

ლელა გულედანი (კომისიის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289196

☎ (თბილისი): (+99532)2281719

ოთახი (ქუთაისი): C-124

ოთახი (თბილისი): C-110-112

გელა ზოზიაშვილი (კომისიის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289196

☎ (თბილისი): (+99532)2281698

ოთახი (ქუთაისი): C-124

ოთახი (თბილისი): C-118-122

ზვიადი თავაძე (კომისიის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289196

☎ (თბილისი): (+99532)2281719

ოთახი (ქუთაისი): C-124

ოთახი (თბილისი): C-110-112

დავით ლაცუზბაია (კომისიის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289196

☎ (თბილისი): (+99532)2281765

ოთახი (ქუთაისი): C-124

ოთახი (თბილისი): C-118-122

ნინო მაზაშვილი (კომისიის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99502)2281170

ოთახი (ქუთაისი): C-124

ოთახი (თბილისი): C-622

თეიმურაზ ჭახრაკია (კომისიის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289196

☎ (თბილისი): (+99532)2281698

ოთახი (ქუთაისი): C-124

ოთახი (თბილისი): C-118-122

ნინო ჭუმბურიძე (კომისიის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289196

☎ (თბილისი): (+99532)2281719

ოთახი (ქუთაისი): C-124

ოთახი (თბილისი): C-110-112

იოსებ ჯიბღაშვილი (კომისიის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289196

☎ (თბილისი): (+99532)2281721

ოთახი (ქუთაისი): C-124

ოთახი (თბილისი): C-114