სტრუქტურა

სალომე ავალიშვილი (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

სალომე ავალიშვილი (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

ოთახი (თბილისი): A-409

ჯემალი ბიბილეიშვილი (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281386

ოთახი (თბილისი): A-404

ნინო გეგიძე (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281724

ოთახი (თბილისი): С-106

ივანე გოშაძე (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281716

ოთახი (თბილისი): C-108

სოსო ზაალიშვილი (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281724

ოთახი (თბილისი): B-106

გელა ზოზიაშვილი (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281386

ოთახი (თბილისი): A-103

ზეინაბ კახნიაშვილი (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281723

ოთახი (თბილისი): C-105

ნიკა კლდიაშვილი (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

იოსები კუჭავა (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

ოთახი (თბილისი): С-102

ეკატერინე მატარაძე (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281724

ოთახი (თბილისი): C-106

მაია მირიანაშვილი (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281724

ოთახი (თბილისი): С-1016

თამარი საბანაძე (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

თემო სახურია (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

მარეხი სირბილაძე (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281273

ოთახი (თბილისი): C-119

თორნიკე ფაღავა (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281724

ოთახი (თბილისი): С-104

ლევან ღავთაძე (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

ლევან ჩხატარაშვილი (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

ოთახი (თბილისი): С-102

ნინო ჭუმბურიძე (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281699

ოთახი (თბილისი): C-123-124

ანა ჯანელიძე (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281723

ოთახი (თბილისი): C-105