სტრუქტურა

სალომე ავალიშვილი (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

ოთახი (თბილისი): A-409

ლუარსაბ გაბუნია (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281716

ოთახი (თბილისი): C-108

ნინო გეგიძე (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281724

ოთახი (თბილისი): С-106

თამარ გვარიშვილი (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

ოთახი (თბილისი): С-101

არჩილ გორდულაძე (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281395

ოთახი (თბილისი): C-113

ივანე გოშაძე (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281716

ოთახი (თბილისი): C-108

სოსო ზაალიშვილი (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281724

ოთახი (თბილისი): B-106

ზეინაბ კახნიაშვილი (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281723

ოთახი (თბილისი): C-105

ოთარ კუბლაშვილი (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281761

ოთახი (თბილისი): С-103

იოსები კუჭავა (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

ოთახი (თბილისი): С-102

ნინო მარუაშვილი (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281722

ოთახი (თბილისი): C-115

ეკატერინე მატარაძე (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281724

ოთახი (თბილისი): C-106

თამარი მექვაბიშვილი (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

ოთახი (თბილისი): С-102

მაია მირიანაშვილი (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281724

ოთახი (თბილისი): С-1016

ანა რობაქიძე (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281754

ოთახი (თბილისი): С-432

მარეხი სირბილაძე (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281273

ოთახი (თბილისი): C-119

კახაბერ სურმავა (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281724

ოთახი (თბილისი): C-104

თორნიკე ფაღავა (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281724

ოთახი (თბილისი): С-104

ლევან ჩხატარაშვილი (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

ოთახი (თბილისი): С-102

ნინო ჭანტურია (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281273

ოთახი (თბილისი): C-119

ანა ჯანელიძე (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281723

ოთახი (თბილისი): C-105

სალომე ჯინჯოლავა (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281722

ოთახი (თბილისი): C-115