სტრუქტურა

ნინო თარხან-მოურავი (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289206

☎ (თბილისი): (+99532)2281664

ოთახი (თბილისი): C-704

ირმა ირემაძე (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289206

☎ (თბილისი): (+99532)2281528

ოთახი (თბილისი): C-704

ეკა მირიანაშვილი (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

ერეკლე საღლიანი (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

მამუკა ტუსკაძე (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289206

☎ (თბილისი): (+99532)2281664

ოთახი (თბილისი): C-704

ბექა ფერაძე (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

ბესიკი ცქიფურიშვილი (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289206

☎ (თბილისი): (+99532)2281664

ოთახი (თბილისი): C-704

ირმა ცხორაგაული (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289206

☎ (თბილისი): (+99532)2281664

ოთახი (თბილისი): C-704