სტრუქტურა

მანანა ბოჭორიშვილი (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281580

ოთახი (თბილისი): C-320

თამაზ ინწკირველი (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281774

ოთახი (თბილისი): C-318

ლელა კიკნაძე (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281580

ოთახი (თბილისი): C-320

მერაბ შარაბიძე (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281774

ოთახი (თბილისი): C-318

მიხეილი ჯანგველაძე (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)21580

ოთახი (თბილისი): C-320