სტრუქტურა

ანა გოგოლაძე (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281571

ოთახი (თბილისი): C-602

ალბერტ გურჯიშვილი (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281581

ოთახი (თბილისი): C-014

დიანა ვართანოვი (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281581

ოთახი (თბილისი): C-012

თამარ ზერეკიძე (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281773

ოთახი (თბილისი): C-010

ბექა ონიანი (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281581

ოთახი (თბილისი): C-012

გიორგი პატარაია (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281773

ოთახი (თბილისი): C-010

ოთარ სირაძე (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281581

ოთახი (თბილისი): С-014