სტრუქტურა

ანა გოგოლაძე (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289233

☎ (თბილისი): (+99532)2281570

ოთახი (ქუთაისი): C-040

ოთახი (თბილისი): C-602

ალბერტ გურჯიშვილი (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289233

☎ (თბილისი): (+99532)2281581

ოთახი (ქუთაისი): C-040

ოთახი (თბილისი): C-012

დიანა ვართანოვი (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289233

☎ (თბილისი): (+99532)2281581

ოთახი (ქუთაისი): C-040

ოთახი (თბილისი): C-010

თამარ ზერეკიძე (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289233

☎ (თბილისი): (+99532)2281773

ოთახი (ქუთაისი): C-040

ოთახი (თბილისი): C-014

ბექა ონიანი (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289233

☎ (თბილისი): (+99532)2281581

ოთახი (ქუთაისი): C-040

ოთახი (თბილისი): C-014

გიორგი პატარაია (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289233

☎ (თბილისი): (+99532)2281773

ოთახი (ქუთაისი): C-040

ოთახი (თბილისი): C-010