სტრუქტურა დებულება

ნიკოლოზ სამხარაძე (პარლამენტის თავმჯდომარის კაბინეტის უფროსი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289157

☎ (თბილისი): (+99532)2282613

ოთახი (ქუთაისი): C-611

ოთახი (თბილისი): B-203

ნინო ვარდოსანიძე (პარლამენტის თავმჯდომარის კაბინეტის უფროსის მოადგილე)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289158

☎ (თბილისი): (+99532)2282610

ოთახი (ქუთაისი): C-612

ოთახი (თბილისი): B-205

ლევან მახაშვილი (პარლამენტის თავმჯდომარის მრჩეველი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281342

ოთახი (თბილისი): B-202

თორნიკე ჭეიშვილი (პარლამენტის თავმჯდომარის მრჩეველი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281725

ოთახი (თბილისი): B-204

გიორგი ხელაშვილი (პარლამენტის თავმჯდომარის მრჩეველი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281756

ოთახი (თბილისი): B-201

ალბერტი ბოგვერაძე (მთავარი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281730

ოთახი (თბილისი): C-434

ნინო შავგულიძე (მთავარი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289158

☎ (თბილისი): (+99532)2281132

ოთახი (თბილისი): B-205

ილია შამუგია (მთავარი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281725

ოთახი (თბილისი): B-204

თინათინ ხაჩიძე (მთავარი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281323

ოთახი (თბილისი): B-202a

გიორგი გადელია (შტატგარეშე მოსამსახურე)