სტრუქტურა დებულება

ნიკოლოზ სამხარაძე (პარლამენტის თავმჯდომარის კაბინეტის უფროსი)

☎ (თბილისი): (+99532)2282613

ოთახი (თბილისი): № B-203

სოფია ჩხაიძე (პარლამენტის თავმჯდომარის კაბინეტის უფროსის მოადგილე)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289202

☎ (თბილისი): (+99532)2281170

ოთახი (ქუთაისი): C-505

ოთახი (თბილისი): № B-204

ნინო ვარდოსანიძე (პარლამენტის თავმჯდომარის მრჩეველი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281330

ოთახი (თბილისი): № B-204

ლევან მახაშვილი (პარლამენტის თავმჯდომარის მრჩეველი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281342

ოთახი (თბილისი): № B-202

ნინო ფანჯიკიძე (პარლამენტის თავმჯდომარის მრჩეველი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281303

ოთახი (თბილისი): № A-406

მიხეილ ფეიქრიშვილი (პარლამენტის თავმჯდომარის მრჩეველი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281756

ოთახი (თბილისი): № B-201

გენრიეტა წიწავა (პარლამენტის თავმჯდომარის მრჩეველი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281756

ოთახი (თბილისი): № B- 201

თორნიკე ჭეიშვილი (პარლამენტის თავმჯდომარის მრჩეველი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281725

ოთახი (თბილისი): № B-204

ალბერტი ბოგვერაძე (მთავარი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281730

ოთახი (თბილისი): № C-434

იზაბელა ტატიშვილი (მთავარი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2282610

ოთახი (თბილისი): № B-205

ნინო შავგულიძე (მთავარი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281132

ოთახი (თბილისი): № B-205

თინათინ ხაჩიძე (მთავარი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281323

ოთახი (თბილისი): № B-202ა

თამთა ჯახუა (მთავარი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289202

☎ (თბილისი): (+99532)2281756

ოთახი (ქუთაისი): C-505

ოთახი (თბილისი): № B-201

სოფიკო ნადარეიშვილი (შტატგარეშე მოსამსახურე)