სტრუქტურა

ნინო დაფქვიაშვილი (საპარლამენტო უმცირესობის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289203

☎ (თბილისი): (+99532)2281538

ოთახი (ქუთაისი): C-507

ოთახი (თბილისი): A-401

ხათუნა ქოიავა (საპარლამენტო უმცირესობის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289183

☎ (თბილისი): (+99532)2281538

ოთახი (ქუთაისი): C-508

ოთახი (თბილისი): A-419

ირინე ცხადაძე (საპარლამენტო უმცირესობის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289183

☎ (თბილისი): (+99532)2281538

ოთახი (ქუთაისი): C-508

ოთახი (თბილისი): A-419

ანა ხურციძე (საპარლამენტო უმცირესობის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289203

☎ (თბილისი): (+99532)2281538

ოთახი (ქუთაისი): C-508

ოთახი (თბილისი): A-406