სტრუქტურა

თორნიკე დიასამიძე (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281696

ოთახი (თბილისი): C-138

ბესიკ დონაძე (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281696

ოთახი (თბილისი): C-138

ნანული კახაძე (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281778

ოთახი (თბილისი): C-717

ირაკლი კიკნაველიძე (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281696

ოთახი (თბილისი): С-138

ზვიად ხორგუაშვილი (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281696

ოთახი (თბილისი): C-138