სტრუქტურა

თორნიკე დიასამიძე (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281696

ოთახი (თბილისი): C-138

ბესიკ დონაძე (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281696

ოთახი (თბილისი): C-138

ნანული კახაძე (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281732

ოთახი (თბილისი): C-717

ირაკლი კიკნაველიძე (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

ზვიად ხორგუაშვილი (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281696

ოთახი (თბილისი): C-140