სტრუქტურა დებულება

ალექსანდრე ყაველაშვილი (მანდატურთუხუცესი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289016

☎ (თბილისი): (+99532)2282608

ოთახი (ქუთაისი): B-017

ოთახი (თბილისი): A-424

ზურაბ ბარამიძე (მანდატური)

☎ (თბილისი): (+99532)2281727

ოთახი (ქუთაისი): B-018

ოთახი (თბილისი): A-423

გიორგი გიგოშვილი (მანდატური)

☎ (თბილისი): (+99532)2281727

ოთახი (ქუთაისი): B-018

ოთახი (თბილისი): A-423

გიორგი ვაშაკიძე (მანდატური)

☎ (თბილისი): (+99532)2281728

ოთახი (ქუთაისი): B-016

ოთახი (თბილისი): A-421

გიორგი მუმლაძე (მანდატური)

☎ (თბილისი): (+99532)2281728

ოთახი (ქუთაისი): B-018

ოთახი (თბილისი): A-421

დავით სეფაშვილი (მანდატური)

☎ (თბილისი): (+99532)2281728

ოთახი (ქუთაისი): B-018

ოთახი (თბილისი): A-421

გია შაქარაშვილი (მანდატური)

☎ (თბილისი): (+99532)2281360

ოთახი (ქუთაისი): B-016

ოთახი (თბილისი): A-422

თემურ ციკოლია (მანდატური)

☎ (თბილისი): (+99532)2281360

ოთახი (ქუთაისი): B-016

ოთახი (თბილისი): A-422

გრიგოლ ხუნწარია (მანდატური)

☎ (თბილისი): (+99532)2281727

ოთახი (ქუთაისი): B-016

ოთახი (თბილისი): A-423