სტრუქტურა

ნინო ბალარჯიშვილი (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281791

ოთახი (თბილისი): A-401-402

მარინა გობრონიძე (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

ლიკა ჩხარტიშვილი (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281790

ოთახი (თბილისი): A-401

რუსუდან ჯამასპიშვილი (ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281790

ოთახი (თბილისი): A-402