სტრუქტურა დებულება

თამილა შაბაშვილი (კომიტეტის აპარატის უფროსი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281318

ოთახი (თბილისი): C-615

ირინე ჩხენკელი (მთავარი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281689

ოთახი (თბილისი): C-607

მარინა გორდელაძე (კომიტეტის თავმჯდომარის თანაშემწე)

☎ (თბილისი): (+99532)2281370

ოთახი (თბილისი): C-612

გიორგი ესაკია (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+9952)2281701

ოთახი (თბილისი): С-603

მარინა მეტრეველი (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281701

ოთახი (თბილისი): C-603

გიორგი სირაძე (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281702

ოთახი (თბილისი): C-614

ვაჟა ქარუმიძე (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281702

ოთახი (თბილისი): C-614

ალექსანდრე შალუტაშვილი (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281701

ოთახი (თბილისი): C-603

ირინე ცუხიშვილი (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281668

ოთახი (თბილისი): C-606

ელენე ჭეიშვილი (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281668

ოთახი (თბილისი): C-606

თამარ ხავთასი (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281668

ოთახი (თბილისი): С-606

თამარ ჯაფარიძე (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281712

ოთახი (თბილისი): C-611

მაია ბერძენიშვილი (უფროსი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281712

ოთახი (თბილისი): C-611

ელენე ცხომელიძე (უფროსი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281522

ოთახი (თბილისი): C-617

მარიამი ხურციძე (შტატგარეშე მოსამსახურე)

☎ (თბილისი): (+99532)2281370