სტრუქტურა დებულება

თამარი ხინთიბიძე (კომიტეტის აპარატის უფროსი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281310

ოთახი (თბილისი): C-412

თათია კორკოტაძე (კომიტეტის თავმჯდომარის თანაშემწე)

☎ (თბილისი): (+99532)2281516

ოთახი (თბილისი): C-417

თეონა ბორაშვილი (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281735

ოთახი (თბილისი): C-406

ნატო ნატროშვილი (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281743

ოთახი (თბილისი): C-410

ეკატერინე უდესიანი (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281632

ოთახი (თბილისი): C-407

ირინე წულუკიძე (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281735

ოთახი (თბილისი): C-406

თამთა ჭუმბურიძე (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281624

ოთახი (თბილისი): C-414

ნინო ნემსაძე (უფროსი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281624

ოთახი (თბილისი): C-414

ნინო ხუციშვილი (უფროსი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281516

ოთახი (თბილისი): C-418

ნატო რუბანოვი (შტატგარეშე მოსამსახურე)

ალექსანდრე ფრუიძე (შტატგარეშე მოსამსახურე)

☎ (თბილისი): (+99532)2281624

ოთახი (თბილისი): C-414

თეიმურაზ ჩიტაია (კომიტეტის აპარატის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281743

ოთახი (თბილისი): C-410

თეიმურაზ ჩიტაია (კომიტეტის აპარატის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281743

ოთახი (თბილისი): C-410