სტრუქტურა დებულება

თამარი ხინთიბიძე (კომიტეტის აპარატის უფროსი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289030

☎ (თბილისი): (+99532)2281310

ოთახი (ქუთაისი): B-109

ოთახი (თბილისი): C-412

თეიმურაზ ჩიტაია (მთავარი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289164

☎ (თბილისი): (+99532)2281743

ოთახი (ქუთაისი): C-101

ოთახი (თბილისი): C-410

მერი კირვალიძე (კომიტეტის თავმჯდომარის თანაშემწე)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289164

☎ (თბილისი): (+99532)2281516

ოთახი (ქუთაისი): B-109

ოთახი (თბილისი): C-418

თეონა ბორაშვილი (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289164

☎ (თბილისი): (+99532)2281632

ოთახი (ქუთაისი): B-109

ოთახი (თბილისი): C-406

ნატო ნატროშვილი (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289164

☎ (თბილისი): (+99532)2281743

ოთახი (ქუთაისი): B-106

ოთახი (თბილისი): C-410

ეკატერინე უდესიანი (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289164

☎ (თბილისი): (+99532)2281632

ოთახი (ქუთაისი): B-109

ოთახი (თბილისი): C-407

ირინე წულუკიძე (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289164

☎ (თბილისი): (+99532)2281735

ოთახი (ქუთაისი): B-106

ოთახი (თბილისი): C-406

თამთა ჭუმბურიძე (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289164

☎ (თბილისი): (+99532)2281624

ოთახი (ქუთაისი): B-109

ოთახი (თბილისი): C-412

ნინო ნემსაძე (უფროსი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289164

☎ (თბილისი): (+99532)2281624

ოთახი (ქუთაისი): C-101

ოთახი (თბილისი): C-412

ნინო ხუციშვილი (უფროსი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289164

☎ (თბილისი): (+99532)2281516

ოთახი (ქუთაისი): B-109

ოთახი (თბილისი): C-418