სტრუქტურა დებულება

ლევან კასრაძე (კომიტეტის აპარატის უფროსი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281307

ოთახი (თბილისი): C-315

გიორგი გიგუაშვილი (მთავარი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (99532)2281635

ოთახი (თბილისი): C-305

ლევანი მჭედელაძე (მთავარი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281637

ოთახი (თბილისი): C-308

ბაჩანა სურმავა (მთავარი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281355

ოთახი (თბილისი): С-306

აზა მორგოშია (კომიტეტის თავმჯდომარის თანაშემწე)

☎ (თბილისი): (+99532)2281502

ოთახი (თბილისი): C-314

ნინო ბასილაძე (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289167

☎ (თბილისი): (+99532)2281637

ოთახი (ქუთაისი): C-201

ოთახი (თბილისი): C-308

ნინო ქოჩიაშვილი (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281355

ოთახი (თბილისი): C-306

ნია ლეჟავა (უფროსი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281355

ოთახი (თბილისი): C-306

ხატია პაპიძე (უფროსი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281635

ოთახი (თბილისი): C-305

ნინო შარმანაშვილი (უფროსი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281611

ოთახი (თბილისი): C-313

მარიკა ტურავა (შტატგარეშე მოსამსახურე)

☎ (თბილისი): (+99532)2281635

ოთახი (თბილისი): C-305

გიორგი ჩიფჩიური (შტატგარეშე მოსამსახურე)

☎ (თბილისი): (+99532)2281355

ოთახი (თბილისი): C-306

ნინო ძოწენიძე (შტატგარეშე მოსამსახურე)

☎ (თბილისი): (+99532)2281635

ოთახი (თბილისი): C-305

ლევან ხარანაული (შტატგარეშე მოსამსახურე)

☎ (თბილისი): (+99532)2281355

ოთახი (თბილისი): C-306