სტრუქტურა დებულება

ვალერიან ტეტუნაშვილი (კომიტეტის აპარატის უფროსი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289034

☎ (თბილისი): (+99532)2281307

ოთახი (ქუთაისი): B-132

ოთახი (თბილისი): C-315

მიხეილ ბაძაღუა (მთავარი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289167

☎ (თბილისი): (+99532)2281635

ოთახი (ქუთაისი): C-202

ოთახი (თბილისი): C-305

გიორგი გიგუაშვილი (მთავარი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289167

☎ (თბილისი): (99532)2281775

ოთახი (ქუთაისი): C-201

ოთახი (თბილისი): C-202

ნინო ძოწენიძე (მთავარი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289167

☎ (თბილისი): (+99532)2281637

ოთახი (ქუთაისი): B-202

ოთახი (თბილისი): C-308

ლადო სირდაძე (კომიტეტის თავმჯდომარის თანაშემწე)

☎ (თბილისი): (+99532)2281737

ოთახი (თბილისი): C-307

გურამ თაბუაშვილი (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289167

☎ (თბილისი): (+99532)2281637

ოთახი (ქუთაისი): B-202

ოთახი (თბილისი): C-308

ნატა თავაძე (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289167

☎ (თბილისი): (+99532)2281355

ოთახი (ქუთაისი): B-202

ოთახი (თბილისი): C-306

ალექსანდრე მერმანიშვილი (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289167

☎ (თბილისი): (+99532)2281637

ოთახი (ქუთაისი): B-202

ოთახი (თბილისი): C-308

ლევანი მჭედელაძე (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281737

ოთახი (თბილისი): C-307

ნინო ქოჩიაშვილი (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289167

☎ (თბილისი): (+99532)2281635

ოთახი (ქუთაისი): B-202

ოთახი (თბილისი): C-305

კონსტანტინე ჩაჩავა (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281775

ოთახი (თბილისი): C-201

იოსები ლაფანაშვილი (უფროსი სპეციალისტი)

ნია ლეჟავა (უფროსი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289167

☎ (თბილისი): (+99532)2281502

ოთახი (ქუთაისი): C-201

ოთახი (თბილისი): C-314

ბაჩანა სურმავა (შტატგარეშე მოსამსახურე)