სტრუქტურა დებულება

ვალერიან ტეტუნაშვილი (კომიტეტის აპარატის უფროსი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289028

☎ (თბილისი): (+99532)2281307

ოთახი (ქუთაისი): C-201

ოთახი (თბილისი): C-315

მიხეილ ბაძაღუა (მთავარი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289167

☎ (თბილისი): (+99532)2281635

ოთახი (ქუთაისი): C-201

ოთახი (თბილისი): C-305

გიორგი გიგუაშვილი (მთავარი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289167

☎ (თბილისი): (99532)2281775

ოთახი (ქუთაისი): C-201

ოთახი (თბილისი): C-202

შოთა თურმანიძე (კომიტეტის თავმჯდომარის თანაშემწე)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289167

☎ (თბილისი): (+99532)2281502

ოთახი (ქუთაისი): C-201

ოთახი (თბილისი): C-307

აკაკი ბერიძე (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289034

☎ (თბილისი): (+99532)2281635

ოთახი (ქუთაისი): C-201

ოთახი (თბილისი): C-305

გურამ თაბუაშვილი (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289167

☎ (თბილისი): (+99532)2281637

ოთახი (ქუთაისი): C-201

ოთახი (თბილისი): C-306

ნატა თავაძე (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289167

☎ (თბილისი): (+99532)2281355

ოთახი (ქუთაისი): C-201

ოთახი (თბილისი): C-308

გიორგი თორდია (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289167

☎ (თბილისი): (+99532)2281635

ოთახი (ქუთაისი): C-201

ოთახი (თბილისი): C-305

ლევანი მჭედელაძე (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289167

☎ (თბილისი): (+99532)2281637

ოთახი (ქუთაისი): B-001 C-201

ოთახი (თბილისი): C-308

ნინო ქოჩიაშვილი (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289167

☎ (თბილისი): (+99532)2281635

ოთახი (ქუთაისი): C-201

ოთახი (თბილისი): C-305

ნია ლეჟავა (უფროსი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289167

☎ (თბილისი): (+99532)2281502

ოთახი (ქუთაისი): C-201

ოთახი (თბილისი): C-314

ალექსანდრე მერმანიშვილი (უფროსი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289167

☎ (თბილისი): (+99532)2281637

ოთახი (ქუთაისი): C-201

ოთახი (თბილისი): C-306

ელენე სიჭინავა (შტატგარეშე მოსამსახურე)

☎ (თბილისი): (+99532)2281637

ოთახი (თბილისი): C-306

ალექსანდრე ღლონტი (შტატგარეშე მოსამსახურე)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289167

☎ (თბილისი): (+99532)2281355

ოთახი (ქუთაისი): C-201

ოთახი (თბილისი): C-306