სტრუქტურა

მიხეილ ბაძაღუა (მთავარი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281637

ოთახი (თბილისი): C-308

ალექსანდრე მერმანიშვილი (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281637

ოთახი (თბილისი): C-308

გიორგი ქვარაია (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281637

ოთახი (თბილისი): C-308