სტრუქტურა დებულება

კობა გრიალაშვილი (კომიტეტის აპარატის უფროსი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281319

ოთახი (თბილისი): C-624

ზვიადი ბრეგაძე (მთავარი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281731

ოთახი (თბილისი): C-627

დავით მუზაშვილი (მთავარი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281731

ოთახი (თბილისი): C-627

მირანდა ცხადაძე (მთავარი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281688

ოთახი (თბილისი): C-620

თამარი თაბუკაშვილი (კომიტეტის თავმჯდომარის თანაშემწე)

☎ (თბილისი): (+99532)2281715

ოთახი (თბილისი): C-620

ელენე ბასილაია (წამყვანი სპეციალისტი)

კახაბერ გოშაძე (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281324

ოთახი (თბილისი): C-627

ირაკლი კვეზერელი (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281667

ოთახი (თბილისი): C-610

მაკა ლაშხია (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281350

ოთახი (თბილისი): C-622

ქეთევან ლეფსვერიძე (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281350

ოთახი (თბილისი): C-622

ნინო ჩოჩია (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281787

ოთახი (თბილისი): С-608

გიორგი ხუბულავა (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281787

ოთახი (თბილისი): С-608

ნინო ჯანიაშვილი (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281350

ოთახი (თბილისი): C-622

პლატონ ონიანი (უფროსი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281667

ოთახი (თბილისი): C-610

თეა ჩიქოვანი (უფროსი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281521

ოთახი (თბილისი): C-621

მაია ბექაური (შტატგარეშე მოსამსახურე)

☎ (თბილისი): (+99532)2281715

ოთახი (თბილისი): C-620

პაატა ტურავა (შტატგარეშე მოსამსახურე)

ანა ფირცხალაშვილი (შტატგარეშე მოსამსახურე)