სტრუქტურა დებულება

კობა გრიალაშვილი (კომიტეტის აპარატის უფროსი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289174

☎ (თბილისი): (+99532)2281319

ოთახი (ქუთაისი): B-115

ოთახი (თბილისი): C-624

ზვიადი ბრეგაძე (მთავარი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289174

☎ (თბილისი): (+99532)2281731

ოთახი (ქუთაისი): C-006

ოთახი (თბილისი): C-608

ნინო ველთაური (მთავარი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289174

☎ (თბილისი): (+99532)2281715

ოთახი (ქუთაისი): C-006

ოთახი (თბილისი): C-620

მირანდა ცხადაძე (კომიტეტის თავმჯდომარის თანაშემწე)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289174

☎ (თბილისი): (+99532)2281688

ოთახი (ქუთაისი): C-006

ოთახი (თბილისი): C-620

ირაკლი კვეზერელი (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289174

☎ (თბილისი): (+99532)2281667

ოთახი (ქუთაისი): C-006

ოთახი (თბილისი): C-610

მაკა ლაშხია (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289174

☎ (თბილისი): (+99532)2281350

ოთახი (ქუთაისი): C-006

ოთახი (თბილისი): C-622

ქეთევან ლეფსვერიძე (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289174

☎ (თბილისი): (+99532)2281350

ოთახი (ქუთაისი): C-006

ოთახი (თბილისი): C-622

დავით მუზაშვილი (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281731

ოთახი (ქუთაისი): C-006

ოთახი (თბილისი): C-608

მარიამ ყარაშვილი (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289174

☎ (თბილისი): (+99532)2281350

ოთახი (ქუთაისი): C-006

ოთახი (თბილისი): C-622

მარიამ ჭუმბაძე (წამყვანი სპეციალისტი)

ნინო ჯანიაშვილი (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289174

☎ (თბილისი): (+99532)2281350

ოთახი (თბილისი): C-622

პლატონ ონიანი (უფროსი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289174

☎ (თბილისი): (+99532)2281667

ოთახი (ქუთაისი): C-006

ოთახი (თბილისი): C-610

თეა ჩიქოვანი (უფროსი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289174

☎ (თბილისი): (+99532)2281521

ოთახი (ქუთაისი): C-006

ოთახი (თბილისი): C-621

პაატა ტურავა (შტატგარეშე მოსამსახურე)

ანა ფირცხალაშვილი (შტატგარეშე მოსამსახურე)