სტრუქტურა დებულება

დავით დემეტრაძე (კომიტეტის აპარატის უფროსი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281305

ოთახი (ქუთაისი): B-006

ოთახი (თბილისი): C-244

ოთარ ბეჟიტაშვილი (მთავარი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281647

ოთახი (თბილისი): C-242

თამარ ელოშვილი (მთავარი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281646

ოთახი (თბილისი): C-241

ზაზა მეჭიაური (მთავარი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281647

ოთახი (თბილისი): C-242

მიხეილი ჯანგველაძე (კომიტეტის თავმჯდომარის თანაშემწე)

☎ (თბილისი): (+99532)2281503

ოთახი (თბილისი): C-238

გიორგი არზიანი (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281503

ოთახი (თბილისი): C-237

ლალი ლორია (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281646

ოთახი (თბილისი): C-241

ქეთევან ტომარაძე (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281646

ოთახი (თბილისი): C-241

რატი ფრუიძე (უფროსი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281503

ოთახი (თბილისი): C-237

ანა ბენდელიანი (შტატგარეშე მოსამსახურე)

თინათინ ჭარხალაშვილი (შტატგარეშე მოსამსახურე)