სტრუქტურა დებულება

დავით დემეტრაძე (კომიტეტის აპარატის უფროსი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289027

☎ (თბილისი): (+99532)2281305

ოთახი (ქუთაისი): B-006

ოთახი (თბილისი): C-244

თამარ ელოშვილი (მთავარი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289027

☎ (თბილისი): (+99532)2281646

ოთახი (ქუთაისი): B-006

ოთახი (თბილისი): C-241

ნინო გულუა (კომიტეტის თავმჯდომარის თანაშემწე)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289173

☎ (თბილისი): (+99532)2281503

ოთახი (ქუთაისი): B-005

ოთახი (თბილისი): C-237

ოთარ ბეჟიტაშვილი (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289027

☎ (თბილისი): (+99532)2281647

ოთახი (ქუთაისი): C-016

ოთახი (თბილისი): C-242

ლალი ლორია (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289027

☎ (თბილისი): (+99532)2281646

ოთახი (ქუთაისი): B-006

ოთახი (თბილისი): C-241

ზაზა მეჭიაური (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289173

☎ (თბილისი): (+99532)2281647

ოთახი (ქუთაისი): B-006

ოთახი (თბილისი): C-242

ქეთევან ტომარაძე (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281646

ოთახი (ქუთაისი): B-006

ოთახი (თბილისი): C-241

გიორგი არზიანი (შტატგარეშე მოსამსახურე)

რატი ფრუიძე (შტატგარეშე მოსამსახურე)