სტრუქტურა დებულება

ედიშერ მაჩაიძე (კომიტეტის აპარატის უფროსი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281306

ოთახი (თბილისი): C-230

მურთაზ მნათობიშვილი (მთავარი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281645

ოთახი (თბილისი): C-231

დავით ობოლაძე (მთავარი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281645

ოთახი (თბილისი): C-231

ნინო ქურდაძე (კომიტეტის თავმჯდომარის თანაშემწე)

☎ (თბილისი): (+99532)2281644

ოთახი (თბილისი): C-229

გარი გურგენიძე (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281644

ოთახი (თბილისი): C-229

მაგდანა ბზიკაძე (უფროსი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281644

ოთახი (თბილისი): C-231

ანნა მაისურაძე (უფროსი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281517

ოთახი (თბილისი): C-226

ანატოლი კორეპანოვი (შტატგარეშე მოსამსახურე)