სტრუქტურა დებულება

მდინარა დოხნაძე (კომიტეტის აპარატის უფროსი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289031

☎ (თბილისი): (+99532)2281304

ოთახი (ქუთაისი): B-002

ოთახი (თბილისი): C-222

მაკა წულაია (მთავარი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289031

☎ (თბილისი): (+99532)2281649

ოთახი (ქუთაისი): B-002

ოთახი (თბილისი): C-208

თინათინ ჯალალიშვილი (კომიტეტის თავმჯდომარის თანაშემწე)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289163

☎ (თბილისი): (+99532)2281513

ოთახი (ქუთაისი): C-103

ოთახი (თბილისი): C-221

მამუკა გაფრინდაშვილი (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289031

☎ (თბილისი): (+99532)2281649

ოთახი (ქუთაისი): B-002

ოთახი (თბილისი): C-208

ნიკა იაკობიშვილი (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289031

☎ (თბილისი): (+99532)2281677

ოთახი (ქუთაისი): B-002

ოთახი (თბილისი): C-204

ბექა წიკლაური (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289031

☎ (თბილისი): (+99532)2281739

ოთახი (ქუთაისი): B-002

ოთახი (თბილისი): C-204

პაატა ჯავახიშვილი (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289031

☎ (თბილისი): (+99532)2281677

ოთახი (ქუთაისი): B-002

ოთახი (თბილისი): C-204

ქეთევან ფუტკარაძე (უფროსი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289163

☎ (თბილისი): (+99532)2281513

ოთახი (ქუთაისი): C-103

ოთახი (თბილისი): C-221