სტრუქტურა დებულება

მდინარა დოხნაძე (კომიტეტის აპარატის უფროსი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281304

ოთახი (თბილისი): C-222

მაკა წულაია (მთავარი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281649

ოთახი (თბილისი): C-208

გიორგი ედიშერაშვილი (კომიტეტის თავმჯდომარის თანაშემწე)

ნიკა იაკობიშვილი (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281677

ოთახი (თბილისი): C-204

ბექა წიკლაური (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281739

ოთახი (თბილისი): C-204

ქეთევან ფუტკარაძე (უფროსი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281513

ოთახი (თბილისი): C-221