სტრუქტურა დებულება

ლევან მაღრაძე (კომიტეტის აპარატის უფროსი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289026

☎ (თბილისი): (+99532)2281308

ოთახი (ქუთაისი): B-119

ოთახი (თბილისი): C-326

ნათია გოგუა (მთავარი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289209

☎ (თბილისი): (+99532)2281638

ოთახი (ქუთაისი): B-117

ოთახი (თბილისი): C-323

სალომე გოგელიძე (კომიტეტის თავმჯდომარის თანაშემწე)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289209

☎ (თბილისი): (+99532)2281713

ოთახი (ქუთაისი): B-201

ოთახი (თბილისი): C-326

ლია კვაჭაძე (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289209

☎ (თბილისი): (+99532)2281638

ოთახი (ქუთაისი): B-117

ოთახი (თბილისი): C-323

გიორგი მეხრიშვილი (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289209

☎ (თბილისი): (+99532)2281638

ოთახი (ქუთაისი): B-117

ოთახი (თბილისი): C-323

ბექა ბიძინაშვილი (უფროსი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289209

☎ (თბილისი): (+99532)2281638

ოთახი (ქუთაისი): B-117

ოთახი (თბილისი): C-323

თამარი მარგველანი (უფროსი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289209

☎ (თბილისი): (+99532)2281523

ოთახი (ქუთაისი): B-201

ოთახი (თბილისი): C-319

ზაალ სარაჯიშვილი (შტატგარეშე მოსამსახურე)

☎ (თბილისი): (+99532)2281776

ოთახი (თბილისი): C-327