სტრუქტურა დებულება

სულიკო ბეჟანიძე (კომიტეტის აპარატის უფროსი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281314

ოთახი (თბილისი): C-446

ხათუნა ხვიჩია (მთავარი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281379

ოთახი (თბილისი): C-443

მარიამი მახარობლიძე (კომიტეტის თავმჯდომარის თანაშემწე)

☎ (თბილისი): (+99532)2281379

ოთახი (თბილისი): C-443

რაფაელი გელანტია (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281730

ოთახი (თბილისი): C-434

მერი გოგებაშვილი (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281381

ოთახი (თბილისი): C-449

გვანცა დოლიშვილი (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289032

☎ (თბილისი): (+99532)2281381

ოთახი (თბილისი): С-449

თამარ კალანდარიშვილი (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281755

ოთახი (თბილისი): C-450

ნათია თხლაშიძე (უფროსი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281514

ოთახი (თბილისი): C-438

ბაბილინა ქველაძე (უფროსი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281755

ოთახი (თბილისი): C-450

დოდო ხავთასი (შტატგარეშე მოსამსახურე)

☎ (თბილისი): (+99532)2281379

ოთახი (თბილისი): C-443