სტრუქტურა დებულება

თათია ხეთაგური (საბიუჯეტო ოფისის უფროსი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281375

ოთახი (ქუთაისი): B-101

ოთახი (თბილისი): C-651

ქეთევანი გოგოლაური (უფროსი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281353

ოთახი (ქუთაისი): B-101

ოთახი (თბილისი): C-648