სტრუქტურა დებულება

ქეთევანი გოგოლაური (უფროსი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281353

ოთახი (თბილისი): C-648

შორენა კახიძე (პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281636

ოთახი (ქუთაისი): B-101

ოთახი (თბილისი): C-650