ტენდერები - არქივი

 

ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალების/წიგნების, საბუღალტრო წიგნების, ფორმების და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

გასანათებელი მოწყობილობების და ელექტრონათურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

სხვადასხვა საოფისე მოწყობილობის და საკანცელარიო ნივთების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ინტერნეტმომსახურებების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

დამხმარე მოწყობილობების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

დენის ძაბვის ტრანსფორმატორების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ფირნიშების და მათთან დაკავშირებული პროდუქტების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

საქართველოს პარლამენტის სასახლეში (ქ. ქუთაისი) კვების ბლოკის ფუნქციონირების მიზნით არსებული ფართობის იჯარით გაცემა

ავტოტრანსპორტის დაზღვევის მომსახურების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ინტერნეტმომსახურებების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

გაზეთების, სამეცნიერო ჟურნალების, პერიოდიკის და ჟურნალების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ავტოტრანსპორტის დაზღვევის მომსახურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

გაზეთების, სამეცნიერო ჟურნალების, პერიოდიკის და ჟურნალების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ინტერნეტმომსახურებების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

საქართველოს პარლამენტის სასახლეში (ქ. ქუთაისი, ირ. აბაშიძის #26) 2 ერთეული ჩასარიცხი აპარატის განთავსების მიზნით არსებული 2 კვ. მ. ფართობის, სასყიდლით, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2018 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით სარგებლობის უფლებით გადაცემა 
https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/388533

საქართველოს პარლამენტის სასახლეში (ქ. ქუთაისი, ირ. აბაშიძის #26) 2 ერთეული ყავის აპარატის განთავსების მიზნით არსებული 4 კვ. მ. ფართობის, სასყიდლით, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2018 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით სარგებლობის უფლებით გადაცემა 
https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/388531 

საქართველოს პარლამენტის სასახლეში (ქ. ქუთაისი, ირ. აბაშიძის #26) 2 ერთეული პროდუქტის აპარატის განთავსების მიზნით არსებული 4 კვ. მ. ფართობის, სასყიდლით, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2018 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით სარგებლობის უფლებით გადაცემა 
https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/388528 

საქართველოს პარლამენტის სასახლეში (ქ. თბილისი,რუსთაველის გამზირი, 8) 4 ერთეული ყავის აპარატის განთავსების მიზნით არსებული 8კვ. მ. ფართობის, სასყიდლით, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2018 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით სარგებლობის უფლებით გადაცემა 
https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/388523 

საქართველოს პარლამენტის სასახლეში (ქ. თბილისი,რუსთაველის გამზირი, 8) 6 ერთეული პროდუქტის აპარატის განთავსების მიზნით არსებული 12 კვ. მ. ფართობის, სასყიდლით, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2018 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით სარგებლობის უფლებით გადაცემა 
https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/388521 

საქართველოს პარლამენტის სასახლეში (ქ. თბილისი,რუსთაველის გამზირი, 8) 4 ერთეული ჩასარიცხი აპარატის განთავსების მიზნით არსებული 4კვ. მ. ფართობის, სასყიდლით, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2018 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით სარგებლობის უფლებით გადაცემა
https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/388525

 

ტექსტური შტამპების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

მაგნიტური ბარათების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ავტოტრანსპორტის დაზღვევის მომსახურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ახალი ამბების სააგენტოების მომსახურებების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

მონაცემთა შენახვის მომსახურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

მონაცემთა დამუშავების მომსახურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ყვავილების თაიგულების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

მონაცემთა ბაზისა და ოპერაციული პროგრამული პაკეტების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

დროშების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ინტერნეტმომსახურებების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

გაზეთების, სამეცნიერო ჟურნალების, პერიოდიკის და ჟურნალების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

შენობა-ნაგებობების სანიტარიული მომსახურებების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

მთარგმნელობითი მომსახურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ინტერნეტმომსახურებების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

სასმელი წყლის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

შეკვეთით ნაბეჭდი მასალის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ყვავილების თაიგულების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ავტოტრანსპორტის დაზღვევის მომსახურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ციფრული ტელევიზიის მომსახურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ფოტოასლების გადაღების მომსახურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

საქართველოს პარლამენტის სასახლეში ჩასარიცხი აპარატების განთავსების მიზნით არსებული ფართობი

საქართველოს პარლამენტის სასახლეში ყავის აპარატების განთავსების მიზნით არსებული ფართობი

საქართველოს პარლამენტის სასახლეში პროდუქტის აპარატების განთავსების მიზნით არსებული ფართობი

საქართველოს პარლამენტის სასახლეში კვების ბლოკის ფუნქციონირების მიზნით არსებული ფართობი

საქართველოს პარლამენტის სასახლეში შესაბამისი კვების ბლოკის ფუნქციონირების მიზნით არსებული ფართობი

საქართველოს პარლამენტის სასახლეში (ქ. თბილისი, რუსთაველის გამზირი, 8) 4 ერთეული ჩასარიცხი აპარატის განთავსების მიზნით არსებული 4 კვ. მ. ფართობი

საქართველოს პარლამენტის სასახლეში (ქ. თბილისი, რუსთაველის გამზირი, 8) 4 ერთეული ყავის აპარატის განთავსების მიზნით არსებული 8 კვ. მ. ფართობი>

საქართველოს პარლამენტის სასახლეში (ქ. თბილისი, რუსთაველის გამზირი, 8) 6 ერთეული პროდუქტის აპარატის განთავსების მიზნით არსებული 12 კვ. მ. ფართობი

პრინტერებისათვის შრიფტიანი კარტრიჯების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

მანქანის რეცხვის და მსგავსი მომსახურებების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

მანქანების შეკეთების და ტექნიკური მომსახურების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

სანტექნიკური მოწყობილობების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

აჩუქრების და ჯილდოების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

დენის ძაბვის ტრანსფორმატორების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

აკუმულატორების, დენის პირველადი წყაროების და პირველადი ელემენტების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

სანტექნიკური მოწყობილობების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

სანტექნიკური მოწყობილობების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

საჩუქრების და ჯილდოების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

წყალგაყვანილობის მონტაჟის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

სატელევიზიო აპარატურის შეკეთების და ტექნიკური მომსახურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

აკუმულატორების, დენის პირველადი წყაროების და პირველადი ელემენტების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

სანტექნიკური მოწყობილობების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

წყლის გამაცხელებლების და შენობების გასათბობი სისტემის, სანტექნიკის მოწყობილობის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ცენტრალური გათბობის შეკეთების და ტექნიკური მომსახურების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

სატელევიზიო აპარატურის შეკეთების და ტექნიკური მომსახურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

აკუმულატორების, დენის პირველადი წყაროების და პირველადი ელემენტების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ჰაერის კონდიცირების საშუალებების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

აკუმულატორების, დენის პირველადი წყაროების და პირველადი ელემენტების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ფირნიშების და მათთან დაკავშირებული პროდუქტების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ელექტროძრავების შეკეთების და ტექნიკური მომსახურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

გენერატორების შეკეთების და ტექნიკური მომსახურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ცენტრალური გათბობის შეკეთების და ტექნიკური მომსახურების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ავზებისა და რეზერვუარების წმენდასთან დაკავშირებული მომსახურებების მომსახურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

სატელევიზიო აპარატურის შეკეთების და ტექნიკური მომსახურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ელექტროსამონტაჟო სამუშაოების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

საკეტების, გასაღებების და ანჯამების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

სანტექნიკური მოწყობილობების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

გასანათებელი მოწყობილობების და ელექტრონათურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

აკუმულატორების, დენის პირველადი წყაროების და პირველადი ელემენტების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

შეკვეთით ნაბეჭდი მასალის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

აკუმულატორების, დენის პირველადი წყაროების და პირველადი ელემენტების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

გზის ავტოსავალი ნაწილის განახლების სამუშაოების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

საქართველოს პარლამენტის სასახლეში (ქ. ქუთაისი, ირ. აბაშიძის #26) 2 ერთეული ჩასარიცხი აპარატის განთავსების მიზნით 2 კვ. მ. ფართობის სასყიდლით, 2016 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით სარგებლობის უფლებით, ელექტრონული აუქციონის ფორმით  გადაცემა

საქართველოს პარლამენტის სასახლეში (ქ. ქუთაისი, ირ. აბაშიძის #26) 2 ერთეული ყავის აპარატის განთავსების მიზნით 4 კვ.მ  ფართობის სასყიდლით, 2016 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით სარგებლობის უფლებით, ელექტრონული აუქციონის ფორმით  გადაცემა

საქართველოს პარლამენტის სასახლეში (ქ. ქუთაისი, ირ. აბაშიძის #26) 2 ერთეული პროდუქტის აპარატის განთავსების მიზნით 4 კვ.მ  ფართობის სასყიდლით, 2016 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით სარგებლობის უფლებით, ელექტრონული აუქციონის ფორმით  გადაცემა

საქართველოს პარლამენტის სასახლეში (ქ. ქუთაისი, ირ. აბაშიძის #26) კვების ბლოკის ფუნქციონირების მიზნით 333,19 კვ.მ ფართობის სასყიდლით, 2016 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით სარგებლობის უფლებით, ელექტრონული აუქციონის ფორმით  გადაცემა

სხვადასხვა საოფისე მოწყობილობის და საკანცელარიო ნივთების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

გენერატორების შეკეთების და ტექნიკური მომსახურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

გენერატორების შეკეთების და ტექნიკური მომსახურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ლიფტების ნაწილების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ტუმბოების, სარქველების, ონკანებისა და ლითონის კონტეინერების, ასევე, მანქანა-დანადგარების შეკეთების და ტექნიკური მომსახურების (50500000) გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

რეზინის ამძრავი ღვედის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

გენერატორების შეკეთების და ტექნიკური მომსახურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

შენობის ელექტრო - და მექანიკური მოწყობილობების შეკეთების და ტექნიკური მომსახურების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ტუმბოების, სარქველების, ონკანებისა და ლითონის კონტეინერების, ასევე, მანქანა-დანადგარების შეკეთების და ტექნიკური მომსახურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ჰაერის ფილტრების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

რადიოსადგურების (32344230) გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

შენობის დასრულების სამუშაოების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

უსაფრთხოების მოწყობილობების შეკეთების და ტექნიკური მომსახურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქციის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

დამუშავებული ქაღალდის და მუყაოს ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

სხვადასხვა საოფისე მოწყობილობის და საკანცელარიო ნივთების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ცენტრალური გათბობის შეკეთების და ტექნიკური მომსახურების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

რეპროგრაფიული მანქანების ტექნიკური უზრუნველყოფის (მომსახურება) და შეკეთების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

საოფისე აპარატურის ტექნიკური მომსახურების და შეკეთების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

კომპიუტერული მოწყობილობების და აქსესუარების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

სმართბარათების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

კინო- და ვიდეომომსახურებების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

სამგზავრო სატრანსპორტო საშუალებების მძღოლთან ერთად დაქირავების მომსახურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

უსაფრთხოების მოწყობილობების შეკეთების და ტექნიკური მომსახურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

შეკვეთით ნაბეჭდი მასალის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

საჩუქრების და ჯილდოების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

კინო- და ვიდეომომსახურებების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

სარეკლამო მომსახურებების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

სარეკლამო მომსახურებების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

უსაფრთხოების მოწყობილობების შეკეთების და ტექნიკური მომსახურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

უსაფრთხოების მოწყობილობების შეკეთების და ტექნიკური მომსახურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ანტივირუსის პროგრამული პაკეტების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ლუქების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

პრინტერებისათვის შრიფტიანი კარტრიჯების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

პრინტერებისათვის შრიფტიანი კარტრიჯების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

პრინტერებისათვის შრიფტიანი კარტრიჯების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

შენობის ელექტრო - და მექანიკური მოწყობილობების შეკეთების და ტექნიკური მომსახურების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

გამაგრილებელი ჯგუფების შეკეთების და ტექნიკური მომსახურების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ელემენტების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ანტივირუსის პროგრამული პაკეტების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

სამგზავრო სატრანსპორტო საშუალებების მძღოლთან ერთად დაქირავების მომსახურების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ონკანების, ვენტილების და სარქველების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ტუმბოების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

 ახალი ამბების სააგენტოების მომსახურებების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

პირადი ჰიგიენის საშუალებების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ქსელური მოწყობილობების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

გასანათებელი მოწყობილობების და ელექტრონათურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ფერადი პრინტერების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

მაგიდის კომპიუტერების (დესკტოპები) ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

რადიატორების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ცენტრალური გათბობის ბოილერების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ინტერნეტმომსახურებების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ყვავილების თაიგულების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა 

ფოტოასლების გადაღების მომსახურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ყვავილების თაიგულების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

მონაცემთა ბაზისა და ოპერაციული პროგრამული პაკეტების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

შეკვეთით ნაბეჭდი მასალის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ყვავილების თაიგულების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

საინჟინრო-საპროექტო მომსახურების კონკურსით სახელმწიფო შესყიდვა

შენობა-ნაგებობების სანიტარიული მომსახურებების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

მთარგმნელობითი მომსახურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ინტერნეტმომსახურებების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

მონაცემთა შენახვის მომსახურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

მონაცემთა დამუშავების მომსახურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

სასმელი წყლის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ციფრული ტელევიზიის მომსახურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

გაზეთების, სამეცნიერო ჟურნალების, პერიოდიკის და ჟურნალების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ინტერნეტმომსახურებების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

დროშების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ავტოტრანსპორტის დაზღვევის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

მანქანის რეცხვის და მსგავსი მომსახურებების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

სხვადასხვა საოფისე მოწყობილობის და საკანცელარიო ნივთების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

მანქანების შეკეთების და ტექნიკური მომსახურების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა 

ბაინდერების და მონათესავე აქსესუარების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ჰოლებისა და მისაღები დარბაზების ავეჯის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

საოფისე მანქანა-დანადგარების, აღჭურვილობის და საკანცელარიო ნივთების, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

საოფისე მანქანა-დანადგარების, აღჭურვილობის და საკანცელარიო ნივთების, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ონკანების, ვენტილების და სარქველების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

რეზინის ამძრავი ღვედის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

პრინტერებისათვის შრიფტიანი კარტრიჯების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

პრინტერებისათვის შრიფტიანი კარტრიჯების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ხისტი/მყარი დისკის ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

საოფისე მანქანა-დანადგარების, აღჭურვილობის და საკანცელარიო ნივთების, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

მსუბუქი ავტომანქანების საბურავების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

 საინჟინრო-საპროექტო მომსახურების კონკურსით სახელმწიფო შესყიდვა

 ცეცხლმაქრების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ავტოტრანსპორტის დაზღვევის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

საოფისე აპარატურის ტექნიკური მომსახურების და შეკეთების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ცეცხლმაქრების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ხანძარსაწინააღმდეგო მოწყობილობების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ონკანების, ვენტილების და სარქველების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ტუმბოების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ფოტოასლებისა და ქსეროგრაფიისათვის ქაღალდის ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქციის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

სანტექნიკური მოწყობილობების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

კომპიუტერის აქსესუარების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

დროშების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

კიბეების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

მზისგან დამცავი საშუალებების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქციის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ცოცხების და ჯაგრისების და სხვა სხვადასხვა ტიპის ნივთების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

დროშების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

გასანათებელი მოწყობილობების და ელექტრონათურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ფოტოასლებისა და ქსეროგრაფიისათვის ქაღალდის ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

საქართველოს პარლამენტის სასახლეში (ქ. თბილისი, რუსთაველის გამზირი, 8) შესაბამისი კვების ბლოკის ფუნქციონირების მიზნით არსებული 398 კვ. მ ფართობის სასყიდლით, 2016 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით სარგებლობის უფლებით, ელექტრონული აუქციონის ფორმით  გადაცემის შესახებ

ავტოტრანსპორტის დაზღვევის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მოწყობილობების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ფოტოასლების გადასაღები აპარატურის ნაწილების და აქსესუარების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

პრინტერებისათვის შრიფტიანი კარტრიჯების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ელემენტების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

კომპიუტერის აქსესუარების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ანტივირუსის პროგრამული პაკეტების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

სერვერების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ხელსაწყოების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

საოფისე აპარატურის ტექნიკური მომსახურების და შეკეთების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ელემენტების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ფოტოასლების გადასაღები აპარატურის ნაწილების და აქსესუარების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

რეპროგრაფიული მანქანების ტექნიკური უზრუნველყოფის (მომსახურება) და შეკეთების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

პირადი ჰიგიენის საშუალებების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ყვავილების თაიგულების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მოწყობილობების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

კომპიუტერული მოწყობილობების და აქსესუარების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მოწყობილობების (35121000) გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

სერვერების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ანტივირუსის პროგრამული პაკეტების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

სათვალთვალო და დაცვის სისტემების და აპარატურის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

მონაცემთა ბაზისა და ოპერაციული პროგრამული პაკეტების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

სეიფების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

მზისგან დამცავი საშუალებების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

მაგიდების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ქსელური მოწყობილობების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

კომპიუტერის აქსესუარების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

კომპიუტერული მოწყობილობების და აქსესუარების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

სხვადასხვა საოფისე მოწყობილობის და საკანცელარიო ნივთების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ბაინდერების და მონათესავე აქსესუარების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

პრინტერებისათვის შრიფტიანი კარტრიჯების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა 

ინტერნეტმომსახურებების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ერთჯერადი ჭიქების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ყვავილების თაიგულების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

 საქართველოს პარლამენტის სასახლეში (ქ. თბილისი, რუსთაველის გამზირი, 8) 4 ერთეული ჩასარიცხი აპარატის განთავსების მიზნით არსებული 4 კვ. მ. ფართობის გაცემა იჯარით

გაზეთების, სამეცნიერო ჟურნალების, პერიოდიკის და ჟურნალების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

სასმელი წყლის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ბაზრის კვლევის და ეკონომიკური კვლევის; გამოკითხვების და სტატისტიკის მომსახურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

მსუბუქი ავტომანქანების საბურავების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ფოტოასლების გადასაღები აპარატების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ინტერნეტმომსახურებების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

მონაცემთა შენახვის მომსახურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ბაზრის კვლევის და ეკონომიკური კვლევის; გამოკითხვების და სტატისტიკის მომსახურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

მონაცემთა დამუშავების მომსახურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

მთარგმნელობითი მომსახურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

სასმელი წყლის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ყვავილების თაიგულების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ინტერნეტმომსახურებების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

შეკვეთით ნაბეჭდი მასალის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ციფრული ტელევიზიის მომსახურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

სასმელი წყლის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

დროშების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

მსუბუქი ავტომანქანების საბურავების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

შენობა-ნაგებობების სანიტარიული მომსახურებების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ფოტოასლების გადაღების მომსახურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

პრინტერებისათვის შრიფტიანი კარტრიჯების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

მანქანების შეკეთების და ტექნიკური მომსახურების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

მანქანის რეცხვის და მსგავსი მომსახურებების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ფოტოასლების გადასაღები აპარატების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური დანიშნულების მანქანა-დანადგარების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალის და მათთან დაკავშირებული საგნების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ლამპების და სანათი ნივთების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქციის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

სასმელი წყლის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით შესყიდვა

საოჯახო ელექტროტექნიკის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

პრინტერებისათვის შრიფტიანი კარტრიჯების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ფოტოასლების გადამღები აპარატებისთვის ტონერების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

კომპიუტერული მოწყობილობების და აქსესუარების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ინდივიდუალური და დამხმარე მოწყობილობების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

სხვადასხვა საოფისე მოწყობილობის და საკანცელარიო ნივთების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

საქართველოს პარლამენტის სასახლეში (ქ. თბილისი, რუსთაველის გამზირი, 8) 4 ერთეული ჩასარიცხი აპარატის განთავსების მიზნით არსებული 4 კვ. მ. ფართობის გაცემა იჯარით

საქართველოს პარლამენტის სასახლეში (ქ. თბილისი, რუსთაველის გამზირი, 8) 4 ერთეული ყავის აპარატის განთავსების მიზნით არსებული 8 კვ. მ. ფართობის გაცემა იჯარით

საქართველოს პარლამენტის სასახლეში (ქ. თბილისი, რუსთაველის გამზირი, 8) 6 ერთეული პროდუქტის აპარატის განთავსების მიზნით არსებული 12 კვ. მ. ფართობის გაცემა იჯარით

საქართველოს პარლამენტის სასახლეში (ქ. თბილისი, რუსთაველის გამზირი, 8) სხვადასხვა სარემონტო სამუშაოების ჩატარების შედეგად დაგროვებული შავი ლითონის ჯართის (თუნუქი) პრივატიზება

საქართველოს პარლამენტის აპარატის განცხადება საქართველოს პარლამენტის სასახლეში (ქ. თბილისი, რუსთაველის გამზ, 8) შესაბამისი კვების ბლოკის ფუნქციონირების მიზნით არსებული 398 კვ. მ. ფართობის, სასყიდლით, ორწლიანი სარგებლობის უფლებით, ელექტრონული აუქციონის ფორმით გადაცემის შესახებ

საოფისე მანქანა-დანადგარების, აღჭურვილობის და საკანცელარიო ნივთების, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

კიბეების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ფოტოასლების გადაღების მომსახურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

პირადი ჰიგიენის საშუალებების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით შესყიდვა

საიდენტიფიკაციო სამკერდე ნიშნების/ბეჯების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით შესყიდვა

ტელევიზორების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

საოფისე თაროების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

გასანათებელი მოწყობილობების და ელექტრო ნათურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით შესყიდვა

ელექტროენერგიის გამანაწილებლის და საკონტროლო აპარატურის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით შესყიდვა

ავეჯის ელექტრონული ტენდერით შესყიდვა

ბაინდერების და მონათესავე აქსესუარების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

საკანცელარიო ნივთების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

კომპიუტერული მოწყობილობების და აქსესუარების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ცოცხების და ჯაგრისების და სხვა სხვადასხვა ტიპის ნივთების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქციის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ტუმბოების და კომპრესორების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

შენობის ელექტრო- და მექანიკური მოწყობილობების შეკეთების და ტექნიკური მომსახურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ფოტოასლების გადაღების (79521000) მომსახურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ბრძანება "საქართველოს პარლამენტის საკანონმდებლო მონაცემების ნორმალიზაციისა და საკანონმდებლო ინფორმაციის მართვის სისტემის განვითარების" დავალების შესასრულებლად დასაქირავებელი კონსულტანტის შემრჩევი კომისიის შექმნის შესახებ

საქართველოს პარლამენტის  საკანონმდებლო მონაცემების ნორმალიზაციისა და საკანონმდებლო ინფორმაციის მართვის განვითარების პროექტის ფარგლებში საქართველოს პარლამენტი აცხადებს კონკურს კონსულტანტების (კომპანიების) შესარჩევად    (English version)

შენობა-ნაგებობების სანიტარიული მომსახურებების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ციფრული ტელევიზიის მომსახურებების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ფინანსურ მენეჯმენტთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურებების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

შესყიდვებთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურებების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

კომპიუტერული მოწყობილობების და აქსესუარების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ინტერნეტმომსახურებების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

რეზინის ამძრავი ღვედის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ავეჯის ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

სპეციალური სამშენებლო სამუშაოები, სახურავის რემონტის გარდა ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ყვავილების თაიგულების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ელემენტების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

მანქანის რეცხვა და მსგავსი მომსახურებების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

მსუბუქი ავტომანქანების საბურავების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

აუდიო- და ვიდეოაპარატურის ნაწილების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

პრინტერებისათვის შრიფტიანი კარტრიჯების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ხისტი/მყარი დისკის ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

კომპიუტერული მოწყობილობების და აქსესუარების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

დამხმარე მოწყობილობების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

დროშების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ანტივირუსის პროგრამული პაკეტების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ყვავილების თაიგულების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ავეჯის ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ფოტოასლების გადასაღები აპარატურის ნაწილების და აქსესუარების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

გასანათებელი მოწყობილობების და ელექტრონათურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

პირადი ჰიგიენის საშუალებების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

მუყაოს ყუთების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ფოტოასლების გადასაღები აპარატურის ნაწილების და აქსესუარების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ბაზრის კვლევის და ეკონომიკური კვლევის; გამოკითხვების და სტატისტიკის მომსახურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

მონაცემთა ბაზისა და ოპერაციული პროგრამული პაკეტების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ანტივირუსის პროგრამული პაკეტების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა 

შენობის დასრულების სამუშაოების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

სპეციალური სამშენებლო სამუშაოები, სახურავის რემონტის გარდა ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

რადიატორების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

სხვადასხვა საოფისე მოწყობილობების და საკანცელარიო ნივთების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ხალიჩები ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა 

ფარდები ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

შენობის ელექტრო- და მექანიკური მოწყობილობების შეკეთების და ტექნიკური მომსახურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

მანქანების შეკეთების და ტექნიკური მომსახურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

შენობის ელექტრო- და მექანიკური მოწყობილობების შეკეთების და ტექნიკური მომსახურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

შენობა-ნაგებობების სანიტარიული მომსახურებების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

შეკვეთით ნაბეჭდი მასალის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

მსუბუქი ავტომანქანების საბურავების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

გაზეთების, სამეცნიერო ჟურნალების, პერიოდიკის და ჟურნალების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

პირადიჰიგიენისსაშუალებებისგამარტივებულიელექტრონულიტენდერითსახელმწიფოშესყიდვა

საწმენდიდასაპრიალებელიპროდუქციისგამარტივებულიელექტრონულიტენდერითსახელმწიფოშესყიდვა  

სასმელიწყლისგამარტივებულიელექტრონულიტენდერითსახელმწიფოშესყიდვა  

ყვავილებისთაიგულებისგამარტივებულიელექტრონულიტენდერითსახელმწიფოშესყიდვა

პრინტერებისათვის შრიფტიანი კარტრიჯების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ყვავილებისთაიგულებისგამარტივებულიელექტრონულიტენდერითსახელმწიფოშესყიდვა

ციფრული ტელევიზიის მომსახურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ჰაერის გამწმენდის დისპენსერების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა 

მინის სარკეების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქციის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

მტვერსასრუტების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

გადახურვისა და სხვა სპეციალური სამშენებლო სამუშაოების ავეჯის ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

 ავეჯის ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

პირადი ჰიგიენის საშუალებების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

სპეციალური სამშენებლო სამუშაოების, სახურავის რემონტის გარდა ავეჯის ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

გასანათებელი მოწყობილობების და ელექტრონათურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

მინის სარკეების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

დისპენსერების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

საოფისე აპარატურის ტექნიკური მომსახურების და შეკეთების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

შენობა-ნაგებობების სანიტარიული მომსახურებების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

მზისგან დამცავი საშუალებების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ციფრული ტელევიზიის მომსახურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

კომპიუტერული მოწყობილობების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

გადახურვისა და სხვა სპეციალური სამშენებლო სამუშაოების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ავეჯის ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ავტოტრანსპორტის დაზღვევის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით შესყიდვა

სედანების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ავეჯის ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

საქსელო მოწყობილობების (თანმდევი მომსახურებით) ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

მზისგან დამცავი საშუალებების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა 

სტეპლერის ტყვიები გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

საოფისე აპარატურის ტექნიკური მომსახურების და შეკეთების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ლუქების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

MP3 ფლეერების/საკრავის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფოშესყიდვა

მაცივრების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

საქართველოს პარლამენტის აპარატი აცხადებს კონკურსს საინჟინრო-საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე

დროშების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ქსელური მოწყობილობების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

39100000 - ავეჯის ელექტრონული ტენდერით შესყიდვა

კომპიუტერული მოწყობილობების და აქსესუარების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ციფრული ფოტოაპარატების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ცენტრალური გათბობის აღჭურვილობის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ლუქების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

მაცივრების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

42500000 - გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობების გამარტივებული ელექრტონული ტენდერით შესყიდვა  

22458000 - შეკვეთით ნაბეჭდი მასალის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით შესყიდვა

44421300 - სეიფების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით შესყიდვა

32324000 - ტელევიზორების და 32333200 - ვიდეოკამერების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით შესყიდვა

30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობების და მარაგის ელექტრონული ტენდერით შესყიდვა

34351100 - საბურავები ძრავიანი მსუბუქი მანქანებისათვის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით შესყიდვა 

33700000 - პირადი ჰიგიენის პროდუქტების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით შესყიდვა

39711130 - მაცივრების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით შესყიდვა 

39715210 - ცენტრალური გამათბობელი მოწყობილობების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით შესყიდვა

38651600 - ციფრული კამერების და 38652100 - პროექტორების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით შესყიდვა 

სმარტ ბარათების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით შესყიდვა

საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქტების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით შესყიდვა

42500000 - გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით შესყიდვა

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის 

პირადი ჰიგიენის პროდუქტები

შენობის მოწყობის სამუშაოების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

კომპიუტერული მოწყობილობების და მარაგის ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

პრინტერებისათვისშრიფტიანი კარტრიჯების ელექტრონულიტენდერითსახელმწიფოშესყიდვა

 საქართველოს პარლამენტის აპარატი აცხადებს კონკურსს კომპიუტერული ქსელის შექმნის საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე

ძრავიანი ავტომობილების დაზღვევის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ტონერის კარტრიჯების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

გასანათებელი მოწყობილობების და ელექტრო ნათურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა 

SAN კომუტატორის და ქსელური დამაგროვებლის (სტორიჯი) შესყიდვა

ძრავიანი მსუბუქი მანქანებისათვის საბურავების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა  

კონვერტების, ღია ბარათების და სადა/დაუსურათებელი საფოსტო ბარათების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა
საპნის ავტომატური დისპენსერები/დოზატორები გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

მანქანების შეკეთების და ტექნიკური მომსახურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ბლეიდ სერვერების შესყიდვა

ფოტოასლების გადასაღები აპარატურის ნაწილების და აქსესუარების და ფოტოასლების გადამღები აპარატებისთვის ტონერების სახელმწიფო შესყიდვა

ძრავიანი ავტომობილების დაზღვევის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა 

მონაცემთა ბაზისა და ოპერაციული პროგრამული პაკეტების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

მანქანების შეკეთების და ტექნიკური მომსახურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

საიდენტიფიკაციო სამკერდე ნიშნების/ბეჯების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ტელევიზორების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

კიბეების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ლიფტების ტექნიკური მომსახურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ტელეფონის (სატელეფონო) მოწყობილობის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

დროშების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ფოტოასლებისა და ქსეროგრაფიისათვის ქაღალდის ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

მანქანების შეკეთების და ტექნიკური მომსახურების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

სახანძრო შლანგების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ტვირთის გადაზიდვის მომსახურებების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ტელეფონის (სატელეფონო) მოწყობილობის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

სათვალთვალო სისტემების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ტუმბოების და კომპრესორების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ავეჯის ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ტანსაცმლის საკიდების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ციფრული ტელევიზიის მომსახურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

მონიტორის კედელზე მისამაგრებელი მოწყობილობის ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

სერვერების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ტანსაცმლის საკიდების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ლუქების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

კომპიუტერული მოწყობილობების და აქსესუარების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

კომპიუტერული მოწყობილობების და აქსესუარების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოების და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ფოტოასლებისა და ქსეროგრაფიისათვის ქაღალდის ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

რადიატორების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

სპეციალური სამშენებლო სამუშაოების, სახურავის რემონტის გარდა ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

სხვადასხვა საოფისე მოწყობილობის და საკანცელარიო ნივთების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

კომპიუტერული მოწყობილობების და აქსესუარების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოების და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ავტოტრანსპორტის დაზღვევის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

რადიატორების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

ავეჯის ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა 

სარეკლამო მისაკრავი ეტიკეტების/სტიკერების და ზოლების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

კონვერტების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა

შენობის დასრულების სამუშაოების ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა