მიმდინარე ტენდერები, კონკურსები და აუქციონები

აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები და პირველადი ელემენტები - ელექტრონული ტენდერით შესყიდვა

წინადადებების მიღება მთავრდება - 23.05.2018 12:00

ძრავები - ელექტრონული ტენდერით შესყიდვა

წინადადებების მიღება მთავრდება - 23.05.2018 13:00

შრიფტიანი კარტრიჯები პრინტერებისათვის - ელექტრონული ტენდერით შესყიდვა

წინადადებების მიღება მთავრდება - 28.05.2018 13:00

შრიფტიანი კარტრიჯები პრინტერებისათვის - ელექტრონული ტენდერით შესყიდვა

წინადადებების მიღება მთავრდება - 28.05.2018 14:00

სხვადასხვა საოფისე მოწყობილობა და საკანცელარიო ნივთები - ელექტრონული ტენდერით შესყიდვა

წინადადებების მიღება მთავრდება - 28.05.2018 12:00

რადიატორები  - ელექტრონული ტენდერით შესყიდვა

წინადადებების მიღება მთავრდება  - 29.05.2018 12:00

სერვერები - ელექტრონული ტენდერით შესყიდვა

წინადადებების მიღება მთავრდება- 28.05.2018 12:00