მიმდინარე ტენდერები, კონკურსები და აუქციონები

 

ინტერნეტდომენური სახელები - ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)- NAT190023460

წინადადებების მიღება მთავრდება    16.12.2019 12:00

ყვავილების თაიგულები - ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)- NAT190023125 

წინადადებების მიღება მთავრდება 11.12.2019 12:00

 მონაცემთა დამუშავება -  ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT - NAT190023126 

წინადადებების მიღება მთავრდება    11.12.2019 12:00 

გამაგრილებელი ჯგუფების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება - ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT) - NAT190022561 

წინადადებების მიღება მთავრდება         05.12.2019 13:00

მონაცემთა შენახვა - ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT) - NAT190022342

წინადადებების მიღება მთავრდება         04.12.2019 12:00

მთარგმნელობითი მომსახურება  - ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (NAT  - NAT190022401

წინადადებების მიღება მთავრდება         04.12.2019 14:00

ფოტოასლების გადაღება  - ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT  - NAT190022433

წინადადებების მიღება მთავრდება         05.12.2019 12:00

სადაზღვევო მომსახურებები - ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)- NAT190022303

წინადადებების მიღება მთავრდება         24.12.2019 12:00

საოფისე მოწყობილობები, ავეჯის გარდა - ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT) NAT190022306

წინადადებების მიღება მთავრდება         04.12.2019 12:00

მანქანების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება - ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT) -NAT190021876

წინადადებების მიღება მთავრდება    02.12.2019 14:00

მანქანების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება - ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT) -NAT190021877

წინადადებების მიღება მთავრდება    02.12.2019 13:00

მანქანების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება - ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT) -NAT190021878

წინადადებების მიღება მთავრდება    02.12.2019 13:30

მანქანის რეცხვა და მსგავსი მომსახურებები  - ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT) -NAT190021879

წინადადებების მიღება მთავრდება    02.12.2019 12:00

სამგზავრო სატრანსპორტო საშუალებების დაქირავება მძღოლთან ერთად - ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT) -NAT190021880

წინადადებების მიღება მთავრდება    02.12.2019 12:00

შენობა-ნაგებობების სანიტარიული მომსახურებები - ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT) -NAT190021886

წინადადებების მიღება მთავრდება    27.11.2019 14:00

ციფრული ტელევიზია - ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT) -NAT190021889

წინადადებების მიღება მთავრდება    27.11.2019 12:00

დროშები -- ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT) -NAT190021909

წინადადებების მიღება მთავრდება    27.11.2019 12:00 

სასმელი წყალი - ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT) -NAT19002191

წინადადებების მიღება მთავრდება    27.11.2019 12:00

ყვავილების თაიგულები- - ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT) -NAT190021926

წინადადებების მიღება მთავრდება    27.11.2019 15:00

ელემენტები- ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)- NAT190021358

წინადადებების მიღება მთავრდება         19.11.2019 13:00 

შრიფტიანი კარტრიჯები პრინტერებისათვის- ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)- -NAT190021360

წინადადებების მიღება მთავრდება         22.11.2019 13:00

კედელზე დასამაგრებელი სანათები-ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე- NAT190021376

წინადადებების მიღება მთავრდება         19.11.2019 13:00

საოფისე მოწყობილობები, ავეჯის გარდა - ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT) NAT190020937 

წინადადებების მიღება მთავრდება         15.11.2019 12:00

 საოფისე ავეჯი,  საკონფერენციო დარბაზის ავეჯი -ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)  - NAT190020983

წინადადებების მიღება მთავრდება         18.11.2019 12:00 

ზოგადი დანიშნულების დანადგარების ნაწილების- ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)- სახელმწიფო შესყიდვა - NAT190020770

წინადადებების მიღება მთავრდება 11.11.2019 12:00

სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები,  ლიფტების მონტაჟი - ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე-NAT190020226 

წინადადებების მიღება მთავრდება         04.11.2019 13:00