მიმდინარე ტენდერები, კონკურსები და აუქციონები

მაგიდის ლამპები (სანათები)-  ელექტრონული ტენდერი- SPA190000235

წინადადებების მიღება მთავრდება- 24.01.2019 12:00

ფინანსური ანალიზისა და ბუღალტრული აღრიცხვის პროგრამული პაკეტები - ელექტრონული ტენდერი -SPA190000236

წინადადებების მიღება მთავრდება - 24.01.2019 12:00

მედია მონიტორინგისა და საინფორმაციო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა - ელექტრონული ტენდერი - SPA190000241

წინადადებების მიღება მთავრდება - 24.01.2019 12:00

პროვაიდერული მომსახურებები (ალტერნატიული ინტერნეტი)-  ელექტრონული ტენდერი- SPA190000017

წინადადებების მიღება მთავრდება- 16.01.2019 12:00

გამაგრილებელი ჯგუფების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება  (კონდიციონერების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება)- ელექტრონული ტენდერი -SPA190000106

წინადადებების მიღება მთავრდება - 21.01.2019 12:00

ბაინდერები - ელექტრონული ტენდერი - SPA190000108

წინადადებების მიღება მთავრდება - 18.01.2019 12:00

ელექტროაკუმულატორები - ელექტრონული ტენდერი - SPA190000120

წინადადებების მიღება მთავრდება - 18.01.2019 12:00

ყვავილების თაიგულები- ელექტრონული ტენდერი - SPA190000126

წინადადებების მიღება მთავრდება -21.01.2019 12:00

ტვირთის გადაზიდვის მომსახურებები -   SPA180009968

წინადადებების მიღება მთავრდება          09.01.2019 12:00

მანქანის რეცხვა და მსგავსი მომსახურებები - ელექტრონული ტენდერით სახელმწიფო შესყიდვა SPA180009681

 წინადადებების მიღება მთავრდება       31.12.2018 12:00