ბიუროს სხდომები
title ბიურო 17 იანვარი 2020

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 10 იანვარი 2020

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 20 დეკემბერი 2019

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 19 დეკემბერი 2019

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 16 დეკემბერი 2019

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 13 დეკემბერი 2019

პარლამენტის ბიუროს სხდომამ დღევანდელი პლენარული სხდომის დღის წესრიგზე იმსჯელა

title ბიურო 12 დეკემბერი 2019

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 11 დეკემბერი 2019

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 09 დეკემბერი 2019

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 05 დეკემბერი 2019

პარლამენტის ბიუროს სხდომაზე საორგანიზაციო საკითხებზე იმსჯელეს