ბიუროს სხდომები
title ბიურო 20 ივლისი 2018

ბიურომ პლენარული სხდომის დღის წესრიგში ცვლილებები შეიტანა

title ბიურო 19 ივლისი 2018

ბიუროს სხდომაზე რიგგარეშე სესიის 19 ივლისის პლენარული სხდომის დღის წესრიგი...

title ბიურო 16 ივლისი 2018

პარლამენტი, პლენარულ სხდომაზე, საქართველოს მთავარი პროკურორის არჩევის საკითხს...

title ბიურო 14 ივლისი 2018

საქართველოს პარლამენტი მთავრობის შემადგენლობასა და სამთავრობო პროგრამას ხვალ...

title ბიურო 12 ივლისი 2018

ბიუროს წევრებმა საქართველოს მთავრობის შემადგენლობისა და სამთავრობო პროგრამის...

title ბიურო 08 ივლისი 2018

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 05 ივლისი 2018

ბიურომ რიგგარეშე სესიის პლენარული სხდომის დღის წესრიგს მესამე მოსმენით...

title ბიურო 05 ივლისი 2018

ბიურომ პარლამენტის რიგგარეშე სესიის სხდომის დღის წესრიგში ცვლილებები შეიტანა

title ბიურო 04 ივლისი 2018

ბიურომ პარლამენტის რიგგარეშე სესიის სხდომის დღის წესრიგი განიხილა

title ბიურო 02 ივლისი 2018

პარლამენტის ბიურომ მთავრობის და სტრუქტურული რეორგანიზაციის შესახებ...