ბიუროს სხდომები
title ბიურო 11 იანვარი 2021

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 05 იანვარი 2021

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 04 იანვარი 2021

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 30 დეკემბერი 2020

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 29 დეკემბერი 2020

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 28 დეკემბერი 2020

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 25 დეკემბერი 2020

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 23 დეკემბერი 2020

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 23 დეკემბერი 2020

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 21 დეკემბერი 2020

პარლამენტის ბიუროს სხდომაზე ახალი საკანონმდებლო ინიციატივები დარეგისტრირდა