ბიუროს სხდომები
title ბიურო 05 ოქტომბერი 2020

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 30 სექტემბერი 2020

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 30 სექტემბერი 2020

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 29 სექტემბერი 2020

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 28 სექტემბერი 2020

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 21 სექტემბერი 2020

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 18 სექტემბერი 2020

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 17 სექტემბერი 2020

პარლამენტის ბიურომ 17 – 18 სექტემბრის პლენარული სხდომების დღის წესრიგი...

title ბიურო 16 სექტემბერი 2020

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 15 სექტემბერი 2020

პარლამენტის ბიუროს სხდომა