ბიუროს სხდომები
title ბიურო 05 იანვარი 2018

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 27 დეკემბერი 2017

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 23 დეკემბერი 2017

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 22 დეკემბერი 2017

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 20 დეკემბერი 2017

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 18 დეკემბერი 2017

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 15 დეკემბერი 2017

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 14 დეკემბერი 2017

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 11 დეკემბერი 2017

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 07 დეკემბერი 2017

პარლამენტის ბიუროს სხდომა