ბიუროს სხდომები
title ბიურო 20 დეკემბერი 2017

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 18 დეკემბერი 2017

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 15 დეკემბერი 2017

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 14 დეკემბერი 2017

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 11 დეკემბერი 2017

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 07 დეკემბერი 2017

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 06 დეკემბერი 2017

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 04 დეკემბერი 2017

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 01 დეკემბერი 2017

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 30 ნოემბერი 2017

პარლამენტის ბიუროს სხდომა