ბიუროს სხდომები
title ბიურო 17 დეკემბერი 2018

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 14 დეკემბერი 2018

პარლამენტის ბიურომ 14 დეკემბრის პლენარული სხდომის დღის წესრიგი განსაზღვრა

title ბიურო 13 დეკემბერი 2018

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 12 დეკემბერი 2018

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 10 დეკემბერი 2018

პარლამენტის ბიუროს სხდომამ 12 – 14 დეკემბრის პლენარული სხდომების დღის წესრიგზე...

title ბიურო 05 დეკემბერი 2018

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 03 დეკემბერი 2018

ბიურომ პარლამენტის რიგგარეშე სხდომების დღის წესრიგი განსაზღვრა

title ბიურო 30 ნოემბერი 2018

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 30 ნოემბერი 2018

პარლამენტის ბიურომ 30 ნოემბრის პლენარული სხდომის დღის წესრიგი განსაზღვრა

title ბიურო 19 ნოემბერი 2018

პარლამენტის ბიუროს სხდომა