ბიუროს სხდომები
title ბიურო 12 ივლისი 2018

ბიუროს წევრებმა საქართველოს მთავრობის შემადგენლობისა და სამთავრობო პროგრამის...

title ბიურო 08 ივლისი 2018

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 05 ივლისი 2018

ბიურომ რიგგარეშე სესიის პლენარული სხდომის დღის წესრიგს მესამე მოსმენით...

title ბიურო 05 ივლისი 2018

ბიურომ პარლამენტის რიგგარეშე სესიის სხდომის დღის წესრიგში ცვლილებები შეიტანა

title ბიურო 04 ივლისი 2018

ბიურომ პარლამენტის რიგგარეშე სესიის სხდომის დღის წესრიგი განიხილა

title ბიურო 02 ივლისი 2018

პარლამენტის ბიურომ მთავრობის და სტრუქტურული რეორგანიზაციის შესახებ...

title ბიურო 29 ივნისი 2018

პარლამენტის ბიურომ საგაზაფხულო სესიის ბოლო პლენარული სხდომის დღის წესრიგზე...

title ბიურო 28 ივნისი 2018

ბიუროს წევრები პლენარული სხდომების დღის წესრიგში დამატებულ საკითხებს გაეცნენ

title ბიურო 27 ივნისი 2018

პარლამენტის ბიურომ პლენარული სხდომების დღის წესრიგზე იმსჯელა

title ბიურო 25 ივნისი 2018

ბიუროს სხდომაზე 27-29 ივნისის პლენარული სხდომების დღის წესრიგი განიხილეს