ბიუროს სხდომები
title ბიურო 19 მარტი 2018

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 12 მარტი 2018

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 07 მარტი 2018

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 07 მარტი 2018

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 05 მარტი 2018

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 26 თებერვალი 2018

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 23 თებერვალი 2018

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 23 თებერვალი 2018

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 22 თებერვალი 2018

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 21 თებერვალი 2018

პარლამენტის ბიუროს სხდომა