ბიუროს სხდომები
title ბიურო 29 ნოემბერი 2017

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title თავმჯდომარე 27 ნოემბერი 2017

ბიუროს წევრებმა 29 ნოემბერი - 1 დეკემბრის პლენარული სხდომების დღის წესრიგი...

title ბიურო 20 ნოემბერი 2017

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 15 ნოემბერი 2017

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 13 ნოემბერი 2017

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 06 ნოემბერი 2017

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 03 ნოემბერი 2017

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 02 ნოემბერი 2017

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 02 ნოემბერი 2017

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 01 ნოემბერი 2017

პარლამენტის ბიუროს სხდომა