ბიუროს სხდომები
title ბიურო 27 მაისი 2013

დავით უსუფაშვილის განცხადება პარლამენტის ბიუროს სხდომაზე

title ბიურო 17 მაისი 2013

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 15 მაისი 2013

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 13 მაისი 2013

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 01 მაისი 2013

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 30 აპრილი 2013

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 22 აპრილი 2013

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 19 აპრილი 2013

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 19 აპრილი 2013

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 15 აპრილი 2013

პარლამენტის ბიუროს სხდომა