ბიუროს სხდომები
title ბიურო 03 სექტემბერი 2013

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 07 აგვისტო 2013

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 06 აგვისტო 2013

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 06 აგვისტო 2013

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 30 ივლისი 2013

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 30 ივლისი 2013

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 29 ივლისი 2013

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 27 ივლისი 2013

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 26 ივლისი 2013

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 26 ივლისი 2013

პარლამენტის ბიუროს სხდომა