ბიუროს სხდომები
title ბიურო 27 ივლისი 2013

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 26 ივლისი 2013

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 26 ივლისი 2013

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 24 ივლისი 2013

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 22 ივლისი 2013

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 18 ივლისი 2013

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 12 ივლისი 2013

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 10 ივლისი 2013

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 08 ივლისი 2013

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 28 ივნისი 2013

პარლამენტის ბიუროს სხდომა