ბიუროს სხდომები
title ბიურო 12 თებერვალი 2014

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 06 თებერვალი 2014

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 04 თებერვალი 2014

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 24 იანვარი 2014

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 22 იანვარი 2014

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 04 ოქტომბერი 2013

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 04 ოქტომბერი 2013

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 02 ოქტომბერი 2013

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 01 ოქტომბერი 2013

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 27 სექტემბერი 2013

პარლამენტის ბიუროს სხდომა