ბიუროს სხდომები
title ბიურო 10 სექტემბერი 2013

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 06 სექტემბერი 2013

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 05 სექტემბერი 2013

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 04 სექტემბერი 2013

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 03 სექტემბერი 2013

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 07 აგვისტო 2013

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 06 აგვისტო 2013

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 06 აგვისტო 2013

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 30 ივლისი 2013

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 30 ივლისი 2013

პარლამენტის ბიუროს სხდომა