ბიუროს სხდომები
title ბიურო 21 დეკემბერი 2012

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 19 დეკემბერი 2012

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 21 ნოემბერი 2012

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 19 ნოემბერი 2012

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 24 ოქტომბერი 2012

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 22 ოქტომბერი 2012

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 25 ივლისი 2012

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 23 ივლისი 2012

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 04 ივლისი 2012

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 26 მაისი 2012

პარლამენტის ბიუროს სხდომა