ბიუროს სხდომების დღის წესრიგი

საქართველოს X მოწვევის პარლამენტის ბიუროს 2021 წლის 11 იანვრის სხდომის დღის წესრიგი

საქართველოს X მოწვევის პარლამენტის ბიუროს 2021 წლის 5 იანვრის სხდომის დღის წესრიგი

საქართველოს X მოწვევის პარლამენტის ბიუროს 2021 წლის 5 იანვრის სხდომის დღის წესრიგი

საქართველოს X მოწვევის პარლამენტის ბიუროს 2021 წლის 4 იანვრის სხდომის დღის წესრიგი

საქართველოს X მოწვევის პარლამენტის ბიუროს 2020 წლის 30 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი

საქართველოს X მოწვევის პარლამენტის ბიუროს 2020 წლის 29 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი

საქართველოს X მოწვევის პარლამენტის ბიუროს 2020 წლის 28 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი

საქართველოს X მოწვევის პარლამენტის ბიუროს 2020 წლის 25 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი

საქართველოს X მოწვევის პარლამენტის ბიუროს 2020 წლის 23 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი

საქართველოს X მოწვევის პარლამენტის ბიუროს 2020 წლის 23 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი