საკონტაქტო ინფორმაცია


ანა წურწუმია-ზურაბაშვილი

გენდერული თანასწორობის საბჭოს კოორდინატორი
პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის სამდივნოს მთავარი სპეციალისტი

ტელ: + 995 (322) 2 28 13 88
ელ.ფოსტა: atsurtsumia@parliament.ge