პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანება ინტერფრაქციული ჯგუფის შექმნის შესახებ და ცვლილებები
მიმაგრებული დოკუმენტები