პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანებები ღია და გამჭვირვალე მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს შესახებ

ბრძანება N364/3, 26.12.2017, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 12 თებერვლის N17/3 ბრძანებით დამტკიცებულ „ღია და გამჭვირვალე მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს დებულებაში“ დამატების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N147/3 „ღია და გამჭვირვალე მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს შექმნის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2017 წლის 16 იანვრის N9/3 ბრძანებაში დამატების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N63/3, 02.03.2017 - „ღია და გამჭვირვალე მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს შექმნის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2017 წლის 16 იანვრის N9/3 ბრძანებაში დამატების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N 9/3, 16.01.2017 - ღია და გამჭვირვალე მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს შექმნის შესახებ

ბრძანება N70/3, 05.05.2016, „ღია და გამჭვირვალე მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს შექმნის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2015 წლის 30 დეკემბრის N195/3 ბრძანებაში დამატების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N195/3, 30.12.2015, „ღია და გამჭვირვალე მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს შექმნის შესახებ“