საბჭოსთან არსებული საკონსულტაციო ჯგუფი


ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI) - საკონსულტაციო ჯგუფის თავმჯდომარე