ახალი ამბები
title ადამიანის უფლებათა დაცვისა და ... 17 აპრილი 2014

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ...

title ადამიანის უფლებათა დაცვისა და ... 16 აპრილი 2014

ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტმა...

title ადამიანის უფლებათა დაცვისა და ... 15 აპრილი 2014

სისხლის სამართლის კოდექსის რამდენიმე მუხლით გათვალისწინებულ დანაშაულთათვის...

title ადამიანის უფლებათა დაცვისა და ... 03 აპრილი 2014

დღეს პარლამენტში შალვა თათუხაშვილის საქმესთან დაკავშირებით ადამიანის უფლებათა...

title ადამიანის უფლებათა დაცვისა და ... 03 აპრილი 2014

თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების უფროსის მიერ სასამართლოსადმი წარდგინებით...

title ადამიანის უფლებათა დაცვისა და ... 01 აპრილი 2014

ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომა

title ადამიანის უფლებათა დაცვისა და ... 25 მარტი 2014

ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტთან არსებული...

title ადამიანის უფლებათა დაცვისა და ... 18 მარტი 2014

ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომა