საპარლამენტო ზედამხედველობის ფარგლებში რატი იონათამიშვილის და სოფო კილაძის ინიციატივით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის საკითხებზე თემატური მოკვლევის ჯგუფი შეიქმნა

12 სექტემბერი 2019
საპარლამენტო ზედამხედველობის ფარგლებში რატი იონათამიშვილის და სოფო კილაძის ინიციატივით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის საკითხებზე თემატური მოკვლევის ჯგუფი შეიქმნა

ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის მოკვლევის ფარგლებში, საქართველოს რამდენიმე რეგიონში, მათ შორის მაღალმთიან და ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში, შშმ ქალებთან, ადგილობრივი თვითმმართველობების ორგანოებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და სამედიცინო დაწესებულებების წარმომადგენლებთან ჩატარდება ინტერვიუები, შეხვედრები და მოსმენები. მოკვლევის შედეგად დაიწერება ანგარიში, სადაც წარმოდგენილი იქნება პრობლემების ანალიზი და კონკრეტული რეკომენდაციები სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურის მიმართ. 

თემატური მოკვლევის სამუშაო ჯგუფში ჩართული არიან, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციები ასევე თავად შშმ პირები. ჯგუფი საბოლოო რეკომენდაციებსა და ანალიზს 2 თვის ვადაში მოამზადებს.

საკომიტეტო მოკვლევის პროცესი ხორციელდება ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI) მხარდაჭერით და ბრიტანეთის მთავრობის UK Aid-ის ფინანსური ხელშეწყობით.

გალერეა

  • საპარლამენტო ზედამხედველობის ფარგლებში რატი იონათამიშვილის და სოფო კილაძის ინიციატივით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის საკითხებზე თემატური მოკვლევის ჯგუფი შეიქმნა, 2019 წლის 12 სექტემბერი
  • საპარლამენტო ზედამხედველობის ფარგლებში რატი იონათამიშვილის და სოფო კილაძის ინიციატივით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის საკითხებზე თემატური მოკვლევის ჯგუფი შეიქმნა, 2019 წლის 12 სექტემბერი
  • საპარლამენტო ზედამხედველობის ფარგლებში რატი იონათამიშვილის და სოფო კილაძის ინიციატივით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის საკითხებზე თემატური მოკვლევის ჯგუფი შეიქმნა, 2019 წლის 12 სექტემბერი
  • საპარლამენტო ზედამხედველობის ფარგლებში რატი იონათამიშვილის და სოფო კილაძის ინიციატივით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის საკითხებზე თემატური მოკვლევის ჯგუფი შეიქმნა, 2019 წლის 12 სექტემბერი
  • საპარლამენტო ზედამხედველობის ფარგლებში რატი იონათამიშვილის და სოფო კილაძის ინიციატივით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის საკითხებზე თემატური მოკვლევის ჯგუფი შეიქმნა, 2019 წლის 12 სექტემბერი
  • საპარლამენტო ზედამხედველობის ფარგლებში რატი იონათამიშვილის და სოფო კილაძის ინიციატივით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის საკითხებზე თემატური მოკვლევის ჯგუფი შეიქმნა, 2019 წლის 12 სექტემბერი
  • საპარლამენტო ზედამხედველობის ფარგლებში რატი იონათამიშვილის და სოფო კილაძის ინიციატივით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის საკითხებზე თემატური მოკვლევის ჯგუფი შეიქმნა, 2019 წლის 12 სექტემბერი
  • საპარლამენტო ზედამხედველობის ფარგლებში რატი იონათამიშვილის და სოფო კილაძის ინიციატივით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის საკითხებზე თემატური მოკვლევის ჯგუფი შეიქმნა, 2019 წლის 12 სექტემბერი