დაგვიკავშირდით


ქუთაისი, აბაშიძის ქ. 26
თბილისი, რუსთაველის გამზირი 8

☎ (ქუთაისი): (+99532) 2289177
☎ (თბილისი): (+99532) 2281501

ელ–ფოსტა:  agrarian@parliament.ge