ახალი ამბები
title დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონ... 25 დეკემბერი 2017

პარლამენტში საჯარო და კერძო სექტორებს შორის დიალოგი „საქართველოს...

title დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონ... 20 დეკემბერი 2017

დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტმა მხარი დაუჭირა გოჩა...

title აგრარულ საკითხთა კომიტეტი 20 დეკემბერი 2017

აგრარულ საკითხთა კომიტეტის, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის...

title დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონ... 19 დეკემბერი 2017

დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის სხდომა

title დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონ... 11 დეკემბერი 2017

დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის სხდომა

title დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონ... 04 დეკემბერი 2017

დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის სხდომა

title დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონ... 04 დეკემბერი 2017

დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარის, რომან...

title ახალი ამბები 29 ნოემბერი 2017

აგრარულ საკითხთა, დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკისა და...

title დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონ... 24 ნოემბერი 2017

დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის სხდომა

title დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონ... 14 ნოემბერი 2017

დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის სხდომა