ახალი ამბები
title დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონ... 16 იანვარი 2019

დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის წევრები საუდის...

title დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონ... 25 დეკემბერი 2018

დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის სხდომაზე ეკონომიკისა...

title ახალი ამბები 24 დეკემბერი 2018

დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის და აგრარულ საკითხთა კომიტეტებმა...

title დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონ... 21 დეკემბერი 2018

დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის სხდომა

title დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონ... 20 დეკემბერი 2018

ნინო წილოსანი: „ვიწყებთ მუშაობას ტურიზმის ახალ კანონმდებლობაზე, რომელიც...

title დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონ... 20 დეკემბერი 2018

დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტში საჯარო და კერძო...

title დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონ... 18 დეკემბერი 2018

დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტში სივრცით-ტერიტორიული...

title დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონ... 17 დეკემბერი 2018

დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის სხდომა

title ახალი ამბები 17 დეკემბერი 2018

ევროპასთან ინტეგრაციისა და დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის...

title დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონ... 13 დეკემბერი 2018

დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის სხდომა