დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტში შექმნილი თემატური მოკვლევის ჯგუფის - სახელმწიფო საწარმოების მართვის ეფექტიანობის შესახებ ორგანიზაციათა მოსმენა გაიმართა

12 სექტემბერი 2019
დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტში შექმნილი თემატური მოკვლევის ჯგუფის - სახელმწიფო საწარმოების მართვის ეფექტიანობის შესახებ ორგანიზაციათა მოსმენა გაიმართა

დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტში შექმნილი თემატური მოკვლევის ჯგუფის - სახელმწიფო საწარმოების მართვის ეფექტიანობის შესახებ, ზეპირი მოსმენის პროცედურაზე შერჩეულ ორგანიზაციათა მოსმენა გაიმართა. 

დღეს მოუსმინეს სამი წინადადების გამომგზავნი ორგანიზაციის წარმომადგენლებს, რომელთა მოსაზრებები და რეკომენდაციებიც, თემატური ჯგუფის წევრებისთვის მნიშვნელოვანია სახელმწიფო საწარმოების მართვის ეფექტიანობისათვის შემდგომი ნაბიჯების სწორად დაგეგმვისათვის. 

რეკომენდაციების ძირითადი ნაწილი ეხებოდა თავად საწარმოების დაფუძნების და ფლობის პრინციპებს. „ჩვენი თემატური ჯგუფის მიზანიც სწორედ ეს არის, რომ სწორად განვსაზღვროთ სახელმწიფოს პოლიტიკა სახელმწიფო საწარმოების მიმართ. ამასთანავე მათი რეკომენდაციის ხაზგასმული ნაწილი იყო ანგარიშვალდებულების და გამჭვირველეობის ფაქტორი სახელმწიფო საწარმოებში. რადგან, გამომდინარე იქიდან, რომ მათი აქტივები და დახარჯული თანხების დიდი ნაწილი საჯარო საკუთრებაა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია გამჭვირვალობის კომპონენტის არსებობა“, - განაცხადა თემატური მოკვლევის ჯგუფის ხელმძღვანელმა ნინო წილოსანმა

წინადადების წარმომდგენი პირების მოსმენის დასრულების შემდეგ მოკვლევის ჯგუფი გეგმავს ყველა იმ სახელმწიფო სტრუქტურის წამომადგენლისა თუ სხვა სუბიექტების მოსმენას, რომელთაც ღირებული ინფორმაციის მოწოდება შეუძლიათ სახელმწიფო საწარმოების მართვის ეფექტიანობასთან დაკავშირებით.
თემატური მოკვლევის ჯგუფი ორგანიზაციების წარმომადგენელთა მოსმენას ხვალაც განაგრძობს.

გალერეა

  • დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტში შექმნილი თემატური მოკვლევის ჯგუფის - სახელმწიფო საწარმოების მართვის ეფექტიანობის შესახებ ორგანიზაციათა მოსმენა გაიმართა, 2019 წლის 12 სექტემბერი
  • დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტში შექმნილი თემატური მოკვლევის ჯგუფის - სახელმწიფო საწარმოების მართვის ეფექტიანობის შესახებ ორგანიზაციათა მოსმენა გაიმართა, 2019 წლის 12 სექტემბერი
  • დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტში შექმნილი თემატური მოკვლევის ჯგუფის - სახელმწიფო საწარმოების მართვის ეფექტიანობის შესახებ ორგანიზაციათა მოსმენა გაიმართა, 2019 წლის 12 სექტემბერი
  • დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტში შექმნილი თემატური მოკვლევის ჯგუფის - სახელმწიფო საწარმოების მართვის ეფექტიანობის შესახებ ორგანიზაციათა მოსმენა გაიმართა, 2019 წლის 12 სექტემბერი
  • დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტში შექმნილი თემატური მოკვლევის ჯგუფის - სახელმწიფო საწარმოების მართვის ეფექტიანობის შესახებ ორგანიზაციათა მოსმენა გაიმართა, 2019 წლის 12 სექტემბერი
  • დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტში შექმნილი თემატური მოკვლევის ჯგუფის - სახელმწიფო საწარმოების მართვის ეფექტიანობის შესახებ ორგანიზაციათა მოსმენა გაიმართა, 2019 წლის 12 სექტემბერი
  • დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტში შექმნილი თემატური მოკვლევის ჯგუფის - სახელმწიფო საწარმოების მართვის ეფექტიანობის შესახებ ორგანიზაციათა მოსმენა გაიმართა, 2019 წლის 12 სექტემბერი