დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის დებულება