დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის დებულება