კომიტეტის თემატური მომხსენებლები

მიმართულება/სფერო

თემატური მომხსენებელი

უმრავლესობა

უმცირესობა

ჯანმრთელობის დაცვა:

 

ფსიქიკური ჯანმრთელობა

ა. ზოიძე

ლ. კობერიძე

მ. ჯაში

ე. ხოშტარია

ნარკოდამოკიდებულება

ა. ზოიძე

ლ. კობერიძე

გ. წერეთელი

ე. ხოშტარია

თამბაქო

ა. ზოიძე

ლ. კობერიძე

 

იმუნიზაცია

ა.ზოიძე

მ. ჯაში

 

უწყვეტი სამედიცინო განათლება

ი. ნაკაშიძე

ლ. კობერიძე

მ. ჯაში

 

უნივერსალური ჯანდაცვა, საყოველთაობა

ი. ნაკაშიძე

ე. გოცირიძე

ზ.ჭიაბერაშვილი

ე. ხოშტარია

ტრანსპლანტაცია, უსაფრთხო სისხლი

მ. წიკლაური

 

სოციალური დაცვა

 

სოციალურ დაუცველთა შეფასება

მ. ჯაში

დ. მხეიძე

კ. ნაკაიძე

ზ.ჭიაბერაშვილი

პენსია, კომპენსაცია

ა. ზოიძე

მ. ჯაში

გ. წერეთელი

ე. ხოშტარია

 

შშმ პირთა დაცვა

რ. იონათამიშვილი

ე. ხოშტარია

დასაქმება

კ. ნაკაიძე

 

დემოგრაფია (ოჯახის განვითარება, ხანდაზმულთა საკითხები)

 

დ.ხუნდაძე

დ. მხეიძე

 

დედათა და ბავშვთა დაცვა

 

მ. წიკლაური

ლ. ბეჟანიძე

გ. წერეთელი

ე. ხოშტარია

ვეტერანთა დაცვა

ა. ზოიძე

 

დევნილთა დაცვა

 

დ.ხუნდაძე

მ. ჯაში

ე. ხოშტარია

შრომითი ურთიერთობები

ა. ზოიძე

 

წამლის საკითხები

 

დ.ხუნდაძე

ლ. კობერიძე

ი. ნაკაშიძე