„წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“ კანონის აღსრულების კონტროლის ფარგლებში წარმოებული თემატური მოკვლევა - „ხარისხიანი სამკურნალო საშუალებების ხელმისაწვდომობა საქართველოში“ - ტექნიკური მოთხოვნები